Skarga i skarga kasacyjna na egzaminie na dp

Skarga i skarga kasacyjna na egzaminie na dp

Zaproszenie na szkolenie. W 0:35 minucie mówimy o dodatkowych korzyściach z zapisania się na szkolenie. Sprawdźcie koniecznie. 🙂

https://podatkowa.clickmeeting.com/kazusy-jak-pisac-skargi-i-skargi-kasacyjne-wprowadzenie-do-egzaminu-pisemnego-na-dp/register

CEL

Naszym celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób sporządzać skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA. Szkolenie jest wprowadzeniem do części kazusowej egzaminu na doradcę podatkowego. Chcemy podkreślić, że w webinarium nie omawiamy wybranych kazusów. Skupiamy się na ogólnej metodologii tworzenia skarg i skarg kasacyjnych. Jesteśmy jednak pewni, że z wiedzą zdobytą na szkoleniu będzie Państwu o wiele łatwiej zrozumieć materiał przewidziany na egzaminie na dp. 

Co zyskasz, zapisując się na szkolenie?

  • dowiesz się w jaki sposób tworzyć skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA,
  • zagadnienia pism procesowych nie będą miały przed Tobą tajemnic,
  • poznasz nomenklaturę prawniczą używaną przy tworzeniu pism procesowych,
  • otrzymasz materiały szkoleniowe, 
  • w podziękowaniu otrzymasz poradnik, który krok po kroku pokaże jak efektywnie nauczyć się kazusów na egzamin na dp. 

HARMONOGRAM

Spotykamy się w dniach 8, 12, 15 marca 2021 r. o godzinie 20.15 i pracujemy około 1-1,5 godziny.

Przewidujemy około 3-4,5 godzin efektywnej nauki. 

Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia spotkań, ponieważ naszym celem jest dokładne omówienie wszystkich zagadnień. 

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA

Skarga i skarga kasacyjna w praktyce doradcy podatkowego

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu praktycznych aspektów wniesienia skargi i skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawa procesowego, a także wymogi formalne ww. środków zaskarżenia. Szkolenie dopełni analiza rozstrzygnięć sądów administracyjnych w wyniku wniesienia skargi albo skargi kasacyjnej. 

1. Skarga

– rola profesjonalnego pełnomocnika,

– termin wniesienia,

– wymogi pisma procesowego,

– wymogi formalne skargi,

– kwestie fiskalne,

– zakres rozpoznania sprawy przez WSA,

– postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym

2. Skarga kasacyjna

– wymogi formalne skargi kasacyjnej,

– podstawy kasacyjne,

– przepisy odniesienia i dopełnienia,

– odpowiedź na skargę kasacyjną,

– zakres rozpoznania sprawy przez NSA,

– przyczyny nieważności postępowania sądowoadministracyjnego

3. Rozstrzygnięcia sądu

– wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,

– przywrócenie terminu,

– odrzucenie a oddalenie,

– uwzględnienie skargi lub skargi kasacyjnej,

– prawomocność wyroku,

– związanie wyrokiem sądu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *