Wyjaśnienia do pytań testowych na doradcę podatkowego

wyjaśnienia do pytań testowych na doradcę podatkowego

Wyjaśnienia do pytań testowych na doradcę podatkowego – uzupełnienie podręcznika

Jesienne egzaminy pisemne na doradcę podatkowego zbliżają się wielkimi krokami. Zgodnie z obietnicą dotyczącą przeglądu zadań egzaminacyjnych, składamy wyjaśnienia do pytań testowych na doradcę podatkowego.
!!! Wyjaśnienia w formie pliku pdf można pobrać tutaj. !!!
Generator uaktualni się do wersji 1.2.2.

Dodatkowe uwagi do pytań testowych na doradcę podatkowego.

Oprócz zaleceń zawartych w erracie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii.

A) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw żądana odpowiedzi do pytania 8 ze str. 42 nie będzie prawidłowa. Przypomnijmy, że przywołane pytanie brzmi:

8. Wnioskodawca, który nie zgadza się z oceną prawną zawartą w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, może złożyć:
a) odwołanie do ministra finansów, a następnie – po jego negatywnym załatwieniu – skargę do sądu administracyjnego,
b) skargę do sądu administracyjnego – po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który wydał interpretację,
c) odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, a następnie – po jego negatywnym załatwieniu – skargę do sądu administracyjnego.

B) Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że pytanie nr 12 ze strony 195 (Prawo karne skarbowe) jest błędnie skonstruowane i żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

12. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mała wartość jest to wartość, która:
a) w czasie orzekania nie przekracza dwustukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia,
b) w czasie orzekania nie przekracza pięćsetkrotności minimalnego wynagrodzenia,
c) w czasie orzekania nie przekracza trzystukrotności minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy w art. 53 § 14 ustawy prawo karne skarbowe wyraźnie wskazuje, że mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

C) Ciekawe przemyśleniami na temat pytania nr 20 ze strony 160 (Kontrola celno-skarbowa) przesłałam nam pani Aleksandra Tomczewska.

20.  W ramach kontroli celno-skarbowej, przy rewizji przesyłek pocztowych i pobieraniu próbek towarów w nich przesyłanych:
a) niezbędna jest obecność pracownika placówki pocztowej oraz odbiorcy przesyłki pocztowej,
b) możliwa jest obecność zgłaszającego, nadawcy lub odbiorcy przesyłki pocztowej,
c) niezbędna jest obecność pracownika placówki pocztowej

Analiza treści przytoczonego pytania oraz przepisu art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziła naszą Czytelniczkę do następujących wniosków:
a) zarówno odpowiedź b i c wydają się być poprawne,
b) za wskazaniem odpowiedzi b przemawia fakt, że w art. 70 ust. 2 ustawy o KAS nie pojawia się słowo „niezbędna”, które zostało użyte w odpowiedzi c.

Art. 70 ust. 2. Rewizję przesyłek pocztowych i pobieranie próbek towarów w nich przesyłanych przeprowadza się w obecności pracownika placówki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przy czynnościach tych mogą być obecni również zgłaszający, nadawca lub odbiorca przesyłki pocztowej.

Argumentacja zaproponowana przez Panią Aleksandrę wydaje się być logiczna. Nie mamy jednak pewności, czy ta logika jest zgodna ze sposobem rozumowania Komisji. Sformułowanie „przeprowadza się w obecności” może być interpretowane  „niezbędnym jest, aby…”. W tego rodzaju pytaniach zalecamy nieudzielanie odpowiedzi, aby nie doprowadzić do naliczenia punktów karnych.

Wyjaśnienia do pytań testowych na doradcę podatkowego, z którymi zapoznaliście się Państwo nie powstałyby bez pomocy naszych czytelników. Wszystkim osobom zaangażowanym w dyskusje nad ostatecznym wersją odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy (szczególne ukłony dla Pani Wioletty Skorupki).

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close