Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

[EDYTOWANO LIPIEC 2019]

Zapraszamy do pobrania  aktualnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego wraz z listą sprawdzającą w formie pliku do wydruku. 

Dokumenty dostępne są po kliknięciu w link: 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego – komplet dokumentów

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego oraz oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, oprócz dowodu wniesienia opłaty skarbowej i dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
stanowią podstawowe elementy ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu na doradcę podatkowego. 
Kompletną listę dokumentów potrzebnych do zapisania się na egzamin na doradcę podatkowego znajdziesz tutaj.

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego. 

Czytelnik znajdzie poniżej wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego  ma charakter poglądowy i może być dowolnie modyfikowany przez kandydata. Ważne jest jedynie, aby zawierał dane teleadresowe składającego wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, z treści dokumentu wynikała wola przystąpienia do egzaminu, kandydat złożył na wniosku własnoręczny podpis.

   (miejscowość, data)

(imię, nazwisko) (adres) (telefon) (mail)

Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Egzaminacyjna

do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do egzaminu  dla przyszłych doradców podatkowych.

(podpis)

Załączniki:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. 2. Odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia. 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym sprowadza się do oświadczenia, że kandydat  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Pod oświadczeniem należy złożyć własnoręczny podpis.  

(miejscowość, data)

(imię, nazwisko) (adres) (telefon) (mail)l

Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Egzaminacyjna

do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.  

podpis

Kompletną listę dokumentów potrzebnych do zapisania się na egzamin na doradcę podatkowego znajdziesz tutaj. Terminy egzaminów na doradcę podatkowego znajdziesz w kategorii Komunikaty Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub na stronie Ministerstwa Finansów: kliknij tutaj Informacje o najbliższym egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego znajdziesz tutaj (jesień 2013).  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.