Czym różni się odrzucenie skargi od jej oddalenia?

Odrzucenie a oddalenie skargi

Poznaj dwie instytucje prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: odrzucenie skargi i jej oddalenie.

W dzisiejszym wpisie na blogu zwrócimy uwagę na kwestię, która umyka niejednokrotnie profesjonalnym pełnomocnikom, a Państwu może przydać się na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego oraz w późniejszej praktyce zawodowej doradcy podatkowego.

Mam na myśli różnicę między odrzuceniem skargi a jej oddaleniem. Są to dwie różne instytucje występujące w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie można ich mylić ani w teorii, ani w praktyce! Na marginesie, odrzucenie, nazywane jest również w praktyce odrzutem.

Kiedy ma miejsce odrzucenie skargi?

Odrzucenie skargi jest jedną z tych rzeczy, które lepiej znać ze słyszenia. Warto jednak wiedzieć, kiedy sąd odrzuca skargę. Mówi o tym art. 58 § 1 PPSA.

Sąd odrzuci skargę m.in.
1)      gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych;
2)      jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
3)      jeżeli wniesienie skargi jest z innych przyczyn niedopuszczalne.

Pamiętajmy więc, że odrzucenie skargi jest równoznaczne z odmową merytorycznego rozpatrzenia sprawy i nadaniem jej dalszego biegu. Sąd administracyjny odrzuci skargę postanowieniem.

Przykład praktyczny, kiedy sąd może odrzucić skargę.

W praktyce dość często zdarza się sytuacja, że spółka z o.o. nie ma zarządu (bo np. członkowie zarządu skutecznie złożyli rezygnacje). Jest to właśnie przypadek braku w składzie organów, który uniemożliwia takiej spółce działanie. Skład zarządu możemy natomiast sprawdzić w KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html Inną kwestią, którą poruszymy innym razem, jest to, że skład zarządu ujawniony w KRS może być nieaktualny. Niemniej jednak z załączonego do skargi odpisu KRS wyczytać można wiele rzeczy, istotnych dla postępowania sądowoadministracyjnego!

Kiedy ma miejsce oddalenie skargi?

Oddalenie skargi wiąże się z merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy, choć jest to oczywiście rozstrzygnięcie niekorzystne dla skarżącego.

Jeżeli WSA po przeprowadzonym postępowaniu sądowoadministracyjnym nie uwzględni skargi, to ją oddali
(art. 151 PPSA). Właściwą formą takiego rozstrzygnięcia będzie wyrok (art. 132 PPSA).

ZAPAMIĘTAJ!

Odrzucenie skargi – odmowa merytorycznego rozpatrzenia skargi. Forma: postanowienie).

Oddalenie skargi – nieuwzględnienie skargi (czyli nasza przegrana w sądzie). Forma: wyrok.

Autor postu:
Mateusz Janik, radca prawny i doradca podatkowy
Mateusz będzie wykładowcą na IX edycji intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego. Przygotuje dla Państwa wykłady m.in z działu V Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Autorska metoda

INTENSYWNY kurs do egzaminu USTNEGO

Nasz autorski, intensywny kurs do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego dobrze przygotuje Cię do tego trudnego sprawdzianu. Omówimy z Tobą wszystkie pytania egzaminacyjne i zrobimy to przystępny sposób. Mamy w tym dużą wprawę, ponieważ przeszkoliliśmy już blisko 1,3 tyś. osób. Dołącz i zdaj egzamin.