Egzamin na doradcę podatkowego a pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w kazusie 27

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego za pasem. Sprawdź zasady udzielania pełnomocnictwa w kazusach. Zdaj egzamin!

Wprowadzenie

Egzamin na doradcę podatkowego tuż za rogiem, dlatego dziś weźmiemy na warsztat pełnomocnictwo.

W czasie egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego kandydaci mają za zadanie przygotować projekt pisma procesowego, działając jako pełnomocnik strony. Należy wtedy pamiętać o kilku rzeczach.

Poniżej omówimy część z nich, a na końcu czeka Was egzaminacyjny przykład.

Podstawowe zasady pełnomocnictwa

Dokument pełnomocnictwa

Pełnomocnik, wnosząc w imieniu strony pierwsze pismo procesowe (zarówno odwołanie/zażalenie w postępowaniu podatkowym, jak i pismo (zwykle skargę lub skargę kasacyjną) w postępowaniu sądowoadministracyjnym), powinien pamiętać o udokumentowaniu udzielonego mu pełnomocnictwa. Nie jest bowiem wystarczające samo powołanie się na pełnomocnictwo bez jego dołączenia. Powoływanie się na udzielone pełnomocnictwo dotyczy sytuacji, w których pełnomocnictwo zostało już złożone do akt sprawy i obejmuje (zakresem) dokonywaną przez pełnomocnika czynność.

W postępowaniu podatkowym pełnomocnik legitymuje się zwykle pełnomocnictwem szczególnym, udzielanym na druku PPS-1. W postępowaniu sądowoadministracyjnym udzielane jest odrębne pełnomocnictwo, bo pełnomocnictwo szczególne udzielane na druku PPS-1 dotyczy spraw przed organami podatkowymi, a sąd administracyjny nie jest organem podatkowym. W postępowaniu sądowoadministracyjnym nie ma druku pełnomocnictwa (odpowiednika PPS-1).

Pełnomocnictwo można załączyć w oryginale albo przedłożyć jego uwierzytelniony odpis. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa (zob. art. 37 § 1 PPSA, art. 138a § 4 OP).

Osoba uprawniona do udzielenia pełnomocnictwa

Niezbędne jest wykazanie, że pełnomocnictwa udzieliła osoba uprawniona. Ma to szczególne znaczenie przy osobach prawnych i innych jednostkach organizacyjnych (np. spółkach osobowych, które nie mają osobowości prawnej).

Zasadniczo pełnomocnictwa powinna udzielić osoba/osoby, które mają prawo reprezentować dany podmiot (zgodnie z zasadami reprezentacji). W przypadku spółki akcyjnej/sp. z o.o. będzie to zwykle zarząd. W przypadku spółki komandytowej/komandytowo-akcyjnej będzie to zwykle komplementariusz. W przypadku spółki jawnej będzie to natomiast zwykle wspólnik, a w przypadku spółki partnerskiej partner.

Wykazanie to odbywa się zwykle przez przedłożenie wydruku z KRS. Wydruk z KRS możemy uzyskać tutaj https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html Wystarczające jest przy tym przedłożenie wydruku aktualnego. Wydruk pełny (uwzględniający wszystkie wpisy w KRS) może być przydatny w przypadku, gdy pełnomocnictwa udzielił poprzedni zarząd, który nie jest już widoczny w wydruku aktualnym. Nie ma przy tym potrzeby uwierzytelniania wydruku z KRS.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Od pełnomocnictwa, w uproszczeniu, pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Praktykuje się dołączenie do pisma, zawierającego dokument pełnomocnictwa, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (zwykle wydruk przelewu bankowego). Nie praktykuje się przy tym uwierzytelniania wydruku przelewu bankowego.

Początek pisma i reprezentacja przez pełnomocnika

Pismo, w którym strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, zaczyna się w odpowiedni sposób, np. „działając jako pełnomocnik …”. Pełnomocnik powinien być również wskazany w głowie pisma przy oznaczeniu strony. Pod treścią pisma pełnomocnik zaś składa podpis, zwykle z dodatkiem np. „za stronę – pełnomocnik”.

Pełnomocnictwo w kazusie nr 27

Zwróćcie uwagę na kazus nr 27, w którym pełnomocnictwo zostało już złożone do akt sprawy i zgodnie z art. 39 pkt 1 PPSA nie ma potrzeby składać go na nowo (należy się natomiast na nie powołać, wskazując np., że „pełnomocnictwo [jest] w aktach sprawy”).

Autor postu:
Mateusz Janik, radca prawny i doradca podatkowy
Mateusz będzie wykładowcą na IX edycji intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego. Przygotuje dla Państwa wykłady m.in z działu V Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Autorska metoda

INTENSYWNY kurs do egzaminu USTNEGO

Nasz autorski, intensywny kurs do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego dobrze przygotuje Cię do tego trudnego sprawdzianu. Omówimy z Tobą wszystkie pytania egzaminacyjne i zrobimy to przystępny sposób. Mamy w tym dużą wprawę, ponieważ przeszkoliliśmy już blisko 1,3 tyś. osób. Dołącz i zdaj egzamin.

Autorski

Kompleksowy kurs do egzaminu pisemnego

Nasz kurs do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego szybko i bezbłędnie przygotuje Cię do egzaminu. Znajdziesz w nim wszystko co niezbędne go przygotowań (drukowane książki, zeszyty ćwiczeń, testy online oraz lekcje video w cenie).