Jak określić wysokość wpisu w kazusach na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego?

Jak ustalić wpis w kazusach na egzaminie na do?

Czy na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego ustalenie rodzaju i wysokości wpisu sprawia Ci trudność? Przeczytaj.

Określenie wysokości wpisu w kazusach może przysparzać problemów osobom, które na co dzień nie zajmują się przygotowywaniem pism procesowych. W tym wpisie dokładnie wytłumaczymy kiedy i jaki wpis jest właściwy dla danego pisma. Zapraszamy do lektury.

Kiedy i od jakich pism pobiera się wpis?

Zacznijmy od teorii. 

Art. 230 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§ 1 Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§  2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

zapamiętaj!

1.     KIEDY?
Pisma wszczynające podstępowanie w danej instancji.

2.    JAKIE PISMA?
Skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania

Kiedy pobiera się wpis stosunkowy, a kiedy stały?

Zgodnie zaś z art. 231 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

zapamiętaj!

1.  WPIS STOSUNKOWY
przedmiotem zaskarżenia – należności pieniężne

2.  WPIS STAŁY
inne sprawy

Co z podaniem wartość przedmiotu zaskarżenia (WPZ)?

Warto również pamiętać o art. 215 § 1 PPSA, zgodnie z którym:

W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

zapamiętaj!

1.  Wartość przedmiotu zaskarżenia (WPZ)
każde pismo wszczynające postępowanie – gdy do WPZ zależy wysokość opłaty

Kazusy na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego a rodzaj wpisu

Omówimy ten temat w oparciu o podział na kazusy rozwiązywanie na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Kazusy rozwiązywane w oparciu o Ordynację podatkową 

Pierwsza grupa będzie obejmować kazusy, których rozwiązanie przygotowujemy w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Do tej grupy zaliczymy:
– wszystkie odwołania
– część zażaleń – kazus nr 15 (zażalenie do DIAS) i kazus nr 4x (zażalenie na postanowienie DKIS).
W tej grupie kazusów  nie mamy problemu wartości przedmiotu zaskarżenia i wysokości wpisu, ponieważ nie ma wymogu ustawowego podawania tych danych. 

Kazusy rozwiązywane w oparciu o PPSA

Druga grupa obejmować będzie kazusy, które rozwiązujemy w oparciu o przepisy PPSA (skargi, skargi kasacyjne, pozostałe zażalenia i skarga o wznowienie postępowania sądowego). W tej grupie (przepisy PPSA) będziemy się już musieli zmierzyć z wartością przedmiotu zaskarżenia i rodzajem wpisu. 

W tej grupie wartość wpisu zależy od rodzaju składanego pisma, i tak:

 1. zażalenia na postanowienia WSA 
  Pobierany jest wpis stały w wysokości 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie podajemy WPZ.
 • skargi na interpretacje indywidualne 
  Pobierany jest wpis stały w wysokości 200 zł (§ 2 ust. 6 w/w rozporządzenia). Nie podajemy WPZ. 
 • skargi na postanowienia organów podatkowych/SKO
  Pobierany jest wpis stały w wysokości 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia). Nie podajemy WPZ. 
 • skargi na decyzje, skargi kasacyjne i skarga o wznowienie postępowania sądowego
  W tych grupach skarg sytuacja nie jest już niestety jednolita. To oznacza, że w niektórych przypadkach pobierany będzie wpis stosunkowy (tam, gdzie przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne), a w innych wpis stały. 

zapamiętaj!

1.  Kazus w oparciu o OP
brak wpisu i WPZ

2. Kazus w oparciu o PPSA
> Wpis stały:
– zażalenia na postanowienia WSA – 100 zł;
– skargi na interpretacje indywidualne- 200 zł;
– skargi na postanowienia organów podatkowych/SKO – 100 zł.
> Wpis stały lub stosunkowy (w zależności od przedmiotu zaskarżenia):
– skargi na decyzje;
– skargi kasacyjne;
– skarga o wznowienia postępowania sądowego.

Autor postu:
Mateusz Janik, radca prawny i doradca podatkowy
Mateusz będzie wykładowcą na IX edycji intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego. Przygotuje dla Państwa wykłady m.in z działu V Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

IX Edycja intensywnego kursu Podatkowej do egzaminu ustnego.

Dlaczego musisz dołączyć 🙂

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy

00:01 Powitanie
00:21 Jak pracujemy na kursie?
00:47 Co wyróżnia kurs Podatkowej?
01:08 Ile czasu zaoszczędzisz ucząc się z Podatkową?
01:32 Dlaczego warto dołączyć do kursu?
02:18 Czy uczestnicy kursu zdają egzamin ustny?
02:50 Co otrzymam na kursie?
03:22 Czy kurs wymaga zaangażowania?
03:53 Jakie są opinie uczestników poprzednich edycji kursu?