Egzamin pisemny na dp nie odbędzie się

Egzamin pisemny na dp nie odbędzie się

Odwołane majowe egzaminy pisemne na doradcę podatkowego

Wczoraj późnym wieczorem na stronach MF ukazał się komunikat Pani Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic.

W komunikacie stwierdzono, co następuje:

  • w maju 2020 r. egzaminy pisemne na doradcę podatkowego, nie zostaną przeprowadzone;
  • egzaminy odbędą się w innym terminie – dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii;
  • nowy termin zostanie podany w Biuletynie Informacji Publicznej MF oraz w imiennych zawiadomieniach skierowanych do zakwalifikowanych na sesję majową kandydatów.

Apel Przewodniczącej do kandydatów na doradcę podatkowego

Pani Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zwraca się również z apelem:

WAŻNE: Jeśli ktoś z Państwa nie podał do kontaktu numeru telefonu lub adresu e-mail, to uprzejmie prosimy – TYLKO TYCH KANDYDATÓW – o kontakt na adres e-mail: komisja.doradztwo@mf.gov.pl lub z numerami tel.: 22 694 52 49, 22 694 57 70, 22 694 45 94.

Odwołane egzaminy ustne na doradcę podatkowego

Przypominamy również, że w kwietniu i maju nie odbędą się egzaminy ustne na doradcę podatkowego. Takie rozwiązanie, słuszne zapewne ze względów epidemiologicznych, ogranicza liczbę możliwych podejść do egzaminu ustnego i tym samym zmniejsza szansę na jego zdanie. Nie wiadomo jakie stanowisko zajmie w tej sprawie Komisja Egzaminacyjna.

Jak do tej pory, projekt specustawy  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , przewiduje jedynie w art. 31m co następuje:

Kandydatowi na doradcę podatkowego:

1) któremu termin określony w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130) upływa w marcu 2020 r.,
2) któremu wyznaczono termin części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego przypadający w marcu 2020 r.,
3) który nie przystąpił do części ustnej tego egzaminu w terminie, o którym mowa w pkt 2
– przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dla porządku pragniemy podkreślić, że jest to jedynie projekt ustawy.

W tym momencie nie pozostaje nam nic innego niż uzbrojenie się w cierpliwość i uczenie się do egzaminów. 🙂
Zapraszamy do udziału w naszym wyzwaniu Truchcikiem do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Pełny tekst komunikatu o dowołaniu egzaminów pisemnych na dp w maju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.