Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Mamy dla Was najnowsze informacje z Ministerstwa Finansów

  • Do 22 stycznia trwa nabór na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
  • Zgłaszać mogą się pracownicy badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni i pracownicy naukowego instytutu badawczego lub naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Oferta jest kierowana do osób, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Przypomnijmy, że działająca obecnie Komisja egzaminacyjna została powołana w decyzji Nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. Decyzja ta weszła w życie z dniem 2 listopada 2018 r. Na jej mocy Przewodniczącą Komisji została Pani profesor Jadwiga Glumińską-Pawlic.

Zgodnie z art. 22 ustawy o doradztwie podatkowym:

  • Kadencja Komisji Egzaminacyjnej trwa 4 lata;
  • Komisja Egzaminacyjna składa się z:

1) dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) dziesięciu sędziów delegowanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;

3) dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

4) dwudziestu członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.


Czy wiecie Państwo, że też kiedyś możecie zasiąść w Komisji Egzaminacyjnej? Wystarczy zostać członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (czytaj: zdać egzamin na doradcę podatkowego ) i zostać skierowanym do prac w Komisji.  Sądzimy, że jest to poważny argument, aby zacząć się uczyć do egzaminu. 🙂

Ciekawe, czy skład nowej Komisji będzie różnił się od obecnie działającej. Ostatnia zmiana składu (ta z 2018 r) nie przyniosła dużych zmian w składzie osobowym.

Poniżej znajdziecie więcej informacji o naborze i potrzebnych dokumentach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *