Powtórka przed egzaminem testowym na doradcę podatkowego – test z działów IX i X

Powtórka przed egzaminem testowym na doradcę podatkowego – test z działów IX i X

Przed nami kolejna wspólna powtórka przed egzaminem testowym na doradcę podatkowego. Dziś przygotowaliśmy kilka pytań z działów IX (Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej) oraz X (Rachunkowość). 

Podsumowanie ubiegłego tygodnia

Poprzedni tydzień poświęciliśmy na powtórkę z działów VI (Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne), VII (Prawo dewizowe) oraz VIII (Prawo karne skarbowe). Z testu można było uzyskać maksymalnie 12 punktów. Wyniki, które osiągaliście, były naprawdę doskonałe – 90% z Was zdobywało maksymalną ilość punktów – jest to ogromny powód do zadowolenia! 🙂 

Powtórka przed egzaminem testowym na doradcę podatkowego – test

Rozwiąż Test z działów IX i X!

1. 

Dyrektor izby administracji skarbowej nie jest organem wyższego stopnia w stosunku do:

2. 

Do zadań Krajowej Administracji Skarbowej nie należy:

3. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego następuje:

4. 

Realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej należy do:

5. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu sporządza się zgodnie, z:

6. 

Część odroczona podatku dochodowego to:


Imię E-mail

W przyszłym tygodniu (1 czerwca 2018 r.) test z ostatnich dwóch działów, czyli XI (Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) oraz XII (Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa).

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.