Wspólna nauka do testów na doradcę podatkowego – test z działów VI, VII oraz VIII

Wspólna nauka do testów na doradcę podatkowego – test z działów VI, VII oraz VIII

Połowa wspólnych przygotowań do egzaminu pisemnego już za nami! Wspólna nauka do testów na doradcę podatkowego obejmuje jeszcze 3 etapy. Dzisiejszy dotyczy działu VI (Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne), VII (Prawo dewizowe) oraz VII (Prawo karne skarbowe). Wcześniej jednak podsumujmy sobie test z ubiegłego tygodnia, dotyczący działu V.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia

W minionym tygodniu z testu z działu V można było zdobyć maksymalnie 14 punktów. Większość z Was zdobywała po 10-12 punktów. Jest to wynik bardzo dobry, jednak przy tak obszernym dziale warto poświęcić czas na jeszcze jedną powtórkę. 😉

Najwięcej problemów przysparzało pytanie nr 42 ze strony 178 naszego podręcznika, które brzmi następująco: 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Poprawna odpowiedź to: c) wyłącznie w sytuacjach określonych w przepisach prawnych.

Wspólna nauka do testów na doradcę podatkowego – test

Zatem czas na kolejny test – przed Wami 6 pytań i 12 punktów do zdobycia. Powodzenia! 🙂

Rozwiąż Test z działu V!

1. 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ kolegialny, właściwy do wydania decyzji w sprawie, może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników:

2. 

W przypadku niezakończenia kontroli podatkowej w terminie wskazanym w upoważnieniu kontrolujący:

3. 

Organ, który zawiesił postępowanie podatkowe:

4. 

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

5. 

Strona postępowania podatkowego ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń gdy:

6. 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych:

7. 

Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli:


Imię E-mail

Przypominamy, że w przyszły piątek będzie test z działu IX (Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej) oraz X (Rachunkowość). Z całym harmonogramem możecie się zapoznać we wpisie z 27 kwietnia 2018 r. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.