Powtórka przed testami na doradcę podatkowego – quiz z działu V

Powtórka przed testami na doradcę podatkowego – quiz z działu V

Przed nami już trzecia powtórka przed testami na doradcę podatkowego! Tym razem bierzemy na warsztat dział V Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji. Najpierw jednak podsumowanie ubiegłotygodniowych testów z działu IV Materialne prawo podatkowe.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia

W minionym tygodniu zadaliśmy Państwu siedem pytań z działu IV. W sumie można było zdobyć 14 punktów. Wiele osób zdobyło 12 lub 14 punktów – widać, że Wasza nauka procentuje i świetnie poradzicie sobie z tym działem na egzaminie! 🙂

Wiele problemów sprawiło pytanie nr 12 ze strony 127 podręcznika:

Opłatę reklamową pobiera się:

Poprawna odpowiedzią jest: b) jeżeli na nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Powtórka przed testami na doradcę podatkowego – dział V

Zapraszamy do testu – do zdobycia 14 punktów! 🙂

Rozwiąż Test z działów VI, VII oraz VIII!

1. 

Karę grzywny w drodze mandatu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, można nałożyć pod warunkiem:

2. 

Jeżeli należności celne podlegają zwrotowi z tytułu nadpłaty lub błędu właściwego organu to:

3. 

Kontrola celno-skarbowa powinna być:

4. 

Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej może być dokonywana:

5. 

Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, kara łączna za poszczególne przestępstwa skarbowe nie może przekraczać:

6. 

Która z wymienionych czynności prawnych nie jest czynnością obrotu dewizowego:


Imię E-mail

W przyszłym tygodniu rozwiązujemy test z działów VI (Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne), VII (Prawo dewizowe) oraz VII (Prawo karne skarbowe). Cały harmonogram można odświeżyć sobie we wpisie z 27 kwietnia 2018 r. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.