Powtórka do testów na doradcę podatkowego – część II

Powtórka do testów na doradcę podatkowego – część II

Majówka majówką, ale nie można zapominać o zbliżającym się wielkimi krokami egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego. Przed nami kolejna powtórka do testów na doradcę podatkowego. Nim jednak do niej przejdziemy, podsumujmy sobie krótko poprzedni test, który dotyczył trzech pierwszych działów (Źródła prawa i wykładnia prawa, Analiza podatkowa, Podstawy międzynarodowego, wspólnotowego prawa podatkowego).

Podsumowanie ubiegłego tygodnia

Pierwszy test przed kolejną edycją egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego cieszył się dużym zainteresowaniem. Wielu z Was zdobyło maksymalną liczbę punktów – to bardzo dobra wróżba na przyszłość. 🙂

Pytaniem, które sprawiło najwięcej problemów było pytanie nr 44 ze strony 27 (dział Analiza podatkowa):

Spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce nabywa towary od spółki kapitałowej (podmiot powiązany) mającej siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej. Organ podatkowy państwa obcego zakwestionował cenę transferu, uznając za zgodną z zasadą arm’s length cenę w wysokości wyższej niż ustalona między stronami. Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem rezydencji podmiotu powiązanego. Podwójne opodatkowanie zakwestionowanej części wynagrodzenia.

Poprawną odpowiedzią jest: c) nie zostanie wyeliminowane.

Powtórka do testów na doradcę podatkowego – Materialne prawo podatkowe

Teraz zapraszamy na test! 🙂 

Rozwiąż Test z działu IV!

1. 

Opłatę reklamową pobiera się:

2. 

Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumie się:

3. 

Przedmiotem hipoteki przysługującej Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych nie może być:

4. 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

5. 

Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego jest obowiązany ustanowić podatnik, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny:

6. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych nie może przekroczyć:

7. 

Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie zawiera wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego lub nie zawiera własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego:


Imię E-mail

Jak Wam poszło? Podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach! 🙂

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem, w przyszłym tygodniu testujemy się z działu V Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.