Relacja z egzaminu ustnego Uczestniczki III edycji Intensywnego Kursu

2

Czy można zostać doradcą podatkowym w rok? Okazuje się, że można. Przeczytaj relację naszej Czytelniczki.

Drodzy Czytelnicy!

Jak wiadomo, dobre wieści szybko się rozchodzą, dlatego spieszymy podzielić się historią naszej Kursantki.

Zapraszamy do przeczytania jej relacji z egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

Egzamin ustny i pisemny na doradcę Podatkowego w rok!

Intensywny kurs do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego

Chciałbym poinformować, że zdałam egzamin ustny za pierwszym podejściem!!!!!
Jestem uczestniczką kursu edycji styczniowo-lutowej [od red. III edycja intensywnego kursu do egzaminu na doradcę podatkowego]
Egzamin pisemny zdałam w tym roku w maju.  Do egzaminu ustnego podchodziłam 30 sierpnia. 
Zestaw miałam ambitny, przekrojowo przez wszystkie ustawy. [do red. zestaw zamieszczamy poniżej]

Odpowiadałam krótko i na temat, w każdym pytaniu podając podstawę prawną. Odpowiadałam trochę inaczej niż planowałam, ale stres zrobił swoje 🙂 Komisja miła, nie przerywała. Po egzaminie Komisja powiedziała, że było bardzo dobrze.

Zdobyłam 51 pkt 🙂

Jak sobie przypomnę styczeń, gdy zaczynałam przygodę z pytaniami ustnymi… Moje pierwsze wyzwanie z podatkami lokalnymi, którego kompletnie nie potrafiłam ogarnąć w tydzień! Natomiast w dniu egzaminu powtórka zajęła mi 1h - aż trudno w to uwierzyć!
Nauka do egzaminu to był czas ogromnej pracy, chwil załamań, zwątpienia i ogromnego zmęczenia.

Jednocześnie dziękuję Podatkowej za super kurs i materiały. […] wykłady i materiały z egzekucji i KAS były niesamowite. O Pani Patrycji nie będę wspominać, bo tutaj po prostu brakuje słów, świetne wykłady! 🙂

Jeżeli mogę coś doradzić koleżankom i kolegom, którzy planują zdawać egzamin: polecam tylko jedno - nigdy się nie poddawać, pomimo braku sił na dalszą walkę.

Uczestniczka III edycji Intensywnego Kursu

zestwa z egzaminu ustnego na doradcę podatkowego

Poniżej szczęśliwy zestaw naszej Bohaterki:

  1. Nadużycie prawa w sferze podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. [D3 p52]
  2. Jakie metody weryfikacji cen transferowych mogą być zastosowane w przypadku transakcji pomiędzy podmiotem o ograniczonych funkcjach i ryzyku, który dystrybuuje na rynku polskim towary nabywane od podmiotu powiązanego? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najwłaściwszej metody z perspektywy przepisów o cenach transferowych? [D2 p27]
  3. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. [D4a p19]
  4. Omów zasady stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. „ulgi na powrót” przez osoby powracające z zagranicy. [D4c p70]
  5. Egzekucja z nieruchomości – zajecie, etapy tej egzekucji. [D5b p6]
  6. Wspólnotowy system zwolnień celnych [D6 p34]
  7. Spółka korzysta z oprogramowania komputerowego na podstawie umowy licencyjnej zawartej na pięć lat. Zgodnie z umową, cena oprogramowania wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem wynosi 600.000 zł. Spółka zawarła też umowę z licencjodawcą na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pionu finansowo-księgowego. Koszty szkolenia, zgodnie z umową, wynoszą 100.000 zł. Mając na uwadze, że szkolenie dotyczy korzystania z oprogramowania spółka ustaliła wartość początkową oprogramowania na kwotę 700.000 zł. Czy postępowanie spółki było właściwe? Uzasadnij odpowiedź. [D10 p32]
  8. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki. [D12 p30]
  9. Porównaj formę zakończenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego. [D5a p173]
  10. Zasady sporządzania spisu z natury przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. [D11 p22]

Ty też możesz zdać egzamin ustny na doradcę podatkowego

W Podatkowej wierzymy, że dobry plan i strategia to podstawa sukcesu na egzaminie na doradcę podatkowego. Dlatego zapraszamy Cię na kolejną edycję naszego intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Pouczmy się razem i powtórzmy sukces naszej Kursantki. 

Intensywny kurs do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego

Sprawdź na www.podatkowaoficyna.pl kiedy rozpoczyna się kolejny kurs na doradcę podatkowego.