Jak przebiega egzamin ustny na doradcę podatkowego?

Egzaminu ustny na doradcę podatkowego czego się spodziewać?

Sprawdź, jak przebiega egzamin ustny na doradcę podatkowego. Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania kandydatów.

Egzamin ustny na doradcę podatkowego to, nie bójmy się tego stwierdzenia, prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych egzaminów państwowych w Polsce. Prawie wszystkim kandydatom spędza on sen z powiek, bowiem materiał do opanowania jest niezwykle obszerny i złożony. Wokół egzaminu narastają różne teorie – jedne prawdziwe, drugie niekoniecznie, które dzisiaj chcielibyśmy zweryfikować. Dla wszystkich, którzy chcieli poznać detale natury formalnej, zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i sprawdziliśmy, jak przebiega egzamin ustny na doradcę podatkowego.

Jak przebiega egzamin ustny na doradcę podatkowego?

 1. Jak wygląda punktacja na egzaminie na doradcę podatkowego?

  Odpowiedź na pytanie oceniana jest w skali 0-6 punktów. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania 42 punktów.

 2. Które pytania pojawiają się na egzaminie najczęściej?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego w zestawie egzaminacyjnym musi pojawić się co najmniej po jednym z pytań z następujących działów:

  a) dział 2. Analiza podatkowa;
  b) dział 4. Materialne prawo podatkowe;
  c) dział 5. Postępowanie przed organami (…);
  d) dział 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

  W posiadanych przez nas zestawach egzaminacyjnych nie zauważyliśmy statystycznych prawidłowości pozwalających na ustalenie wiarygodnych reguł dotyczących pojawiania się określonych pytań w zestawach. Raczej są to pewne mody np. przez pewien czas w zestawach pojawiały się po dwa pytania z działów, które nie były działami obowiązkowymi (np. w jednym zestawie znajdowaliśmy aż dwa pytania z prawa celnego lub dwa pytania dotyczące KKS).

 3. Czy odpowiadając przed komisją siedzi się czy stoi?

  Udzielając odpowiedz egzaminacyjnej siedzimy za stołem egzaminacyjnym.

 4. Czy na pytania trzeba odpowiadać po kolei, czy można sobie samemu ułożyć kolejność pytań, na które odpowiadamy?

  Nie ma wymogu, odpowiadania na pytania w kolejności przedstawionej w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym. Taktyki, które przyjmują kandydaci są różne:
  a) odpowiedź zgodna z kolejnością pytań w zestawie;
  b) taktyka kanapki: pytanie dobrze opanowane – średnio opanowane – pytanie najlepiej opanowane.
  c) pytania od najlepiej opanowanych do najgorzej lub odwrotnie (zaczynamy słabo, a później nadrabiamy).

  Jakakolwiek byłaby to taktyka, nie zapomnijcie Państwo w ferworze walki o żadnym z pytań.

 5. Czy trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania egzaminacyjne?

  Zgodnie z przepisami prawa, aby zdać egzamin ustny na doradcę podatkowego należy uzyskać 42 punkty na 60 możliwych. Nie ma literalnie wysłowionego obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania. Doświadczenia naszych kursantów są różne, mamy świadectwa zdanego egzaminu z pominięciem odpowiedzi na jedno pytanie jak również werdykt Komisji, w którym stwierdzono, że wypowiedź egzaminacyjna była bardzo wyczerpująca, ale zabrakło odpowiedzi na jedno pytanie i to zaważyło na wyniku.

 6. Jak rozbudowana powinna być odpowiedź egzaminacyjna?

  Niestety nie ma poprawnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Komisje egzaminacyjne są różne i wymagają różnej szczegółowości odpowiedzi. Zwykle kandydat na doradcę podatkowego przed rozpoczęciem egzaminu słyszy, że jego odpowiedź powinna być krótka i na temat. Niestety nikt nie precyzuje na czym polega wymagana zwięzłość i gdzie przebiega granica pomiędzy zbytnią lakonicznością odpowiedzi, a przekroczeniem polecenia „krótko”.

  Parafrazując słynne powiedzenie Johna Kennedy’ego: Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju, zalecam: Nie pytaj, czego Komisja wymaga od Ciebie, ale co Ty możesz powiedzieć Komisji. Innymi słowy, proszę w ramach posiadanego czasu uczyć się tak szczegółowo, jak to możliwe. Proszę również pamiętać, że nie można zlekceważyć żadnego z pytań egzaminacyjnych. Fakt ten wielokrotnie podkreślali nasz Czytelnicy. Należy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, chociażby w zarysie.

 7. Jaki jest nieoficjalny rekord czasowy odpowiedzi na wszystkie 10 pytań egzaminacyjnych? Najdłuższa i najkrótsza odpowiedź?

  W 2018 roku, jedna z naszych Czytelniczek odpowiadała przez półtorej godziny (sic!); znamy również przypadek zwycięskiej odpowiedzi egzaminacyjnej, która trwała 10 minut. Z dużą dozą ostrożności możemy przyjąć, że 30 minut to dobry czas na zaprezentowanie z sukcesem swojej wiedzy.

 8. Co mam robić kiedy już wylosuję pytania?

  Uspokoić nerwy i zacząć planować odpowiedź egzaminacyjną. 🙂 Na przygotowanie odpowiedzi macie Państwo 15 minut, a taktyka przygotowań zależy od Państwa osobistych preferencji. Pamiętajcie, że otrzymujecie od Komisji Egzaminacyjnej kartkę papieru, którą można wykorzystać do sporządzenia ewentualnych notatek. Na tym etapie przygotowań zaprocentuje technika haczyków o której mówiliśmy na poprzednim etapie rozgrzewki.

 9. Czy kiedy przygotowuję się do odpowiedzi egzaminacyjnej, to jestem sam na sali, czy ktoś odpowiada w tym czasie?

  Podczas 15 minut przeznaczonych na przygotowania, kandydat przebywa w sali egzaminacyjnej wraz z Komisją. Nikt nie odpowiada w tym czasie, Komisja może zachować cieszę lub prowadzić nieformalne rozmowy.

 10. Kto pilnuje tych 15 minut, podczas których się przygotowuje do egzaminu? Mam sama pilnować czasu?

  Czasu na przygotowanie pilnuje Komisja Egzaminacyjna. Po upływie 15 minut kandydat jest proszony o rozpoczęcie odpowiedzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poinformować Komisję, że zakończyło się przygotowania wcześniej i jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania.

 11. Jak mam się ubrać na egzamin?

  Zdajemy egzamin państwowy i sposób ubrania powinien odzwierciedlać jego powagę.

 12. Czy mogę zabrać ze sobą wodę gdyby podczas odpowiedzi egzaminacyjnej zaschło mi w gardle?

  Przepisy milczą na ten temat, ale nie sądzimy, aby Komisje były tak okrutne i pozbawiały kandydata łyka wody. 🙂

 13. Czy Komisja omówi ze mną wyniki egzaminu?

  Komisja podaje ogólną liczbę punktów zdobytą przez Kandydata. Od składu Komisji zależy, czy udzieli jakiś dodatkowych informacji. Z doświadczenia wiemy, że składy są raczej lakoniczne w udzielaniu informacji zwrotnych.

 14. Co się stanie jak obleję egzamin ustny?

  Nic się nie stanie. 🙂 Zapiszesz się na kolejny termin. Biorąc pod uwagę praktykę wyznaczania terminów, będzie to za dwa miesiące. To wystarczająco dużo czasu, aby wszystko solidnie powtórzyć.

Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, które pominęliśmy, napiszcie je w komentarzu. Najciekawsze wprowadzimy do wpisu lub odpowiemy na nie pod postem. 🙂

Jak przygotować się do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego?

 
Intensywny kurs do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego[edit: kiedy czytacie Państwo te słowa V edycja intensywnego kursu na doradcę podatkowego jest już historią 🙂 Pracowaliśmy z naszymi kursantami bardzo pilnie i przerobiliśmy wszystkie pytania z uchwały egzaminacyjnej.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych edycjach zapraszamy do śledzenia naszej strony www.podatkowaoficyna.pl]
 

Jeśli chcecie mieć pewność, że odpowiednio przygotujecie się od strony merytorycznej do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, to przypominamy, że 21 czerwca 2022 r. ruszamy z V edycją Intensywnego Kursu do Egzaminu Ustnego na Doradcę Podatkowego. Zapisy trwają – zapraszamy!

Egzamin usty na doradcę podatkowego

Sprawdź jeszcze jeden wpis poświęcony przebiegowi egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Kliknij. 🙂