Test dla doradców podatkowych z działu 5a Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

1 etap przyg

Przyszli doradcy podatkowi!

 

Spotykamy się dzisiaj, aby rozwiązać test  z działu 5a  Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Jest on pierwszym etapem naszych przygotowań do egzaminu testowego na doradcę podatkowego marzec 2019 r. Mamy nadzieję, że test pójdzie Wam śpiewająco. 

Więcej o naszych planach przeczytasz tutaj.

Plan nauki „Testy na doradcę podatkowego marzec 2019” do pobrania klikając w ten link :).

Za tydzień zaplanowany jest test  z:

  • działu 1 ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA ;
  • działu 2 ANALIZA PODATKOWA;
  • działu 3 PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO;
  • działu 4a MATERIALNE PRAWO PODATKOWE/Zagadnienia wspólne.

Zadane działy obejmują około 220 pytań testowych.  
W naszym „Generatorze  testów” to działy 1,2,3,4.  Przypominamy, że program do generowania testów jest częścią podręcznika ” Testy dla doradców podatkowych”.

 

Panie, Panowie!

Oto on, test z działu 5a Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. :).

Jedenaście pytań, za  dobrą odpowiedź przyznajemy 1 punkt, nieprawidłową – 0 punktów. 

To startu gotowi :)?  No to,  start!!!

[qsm quiz=41]

Podany adres e-mail jest wykorzystywany jedynie do przesłania wyników testu. Adresy są usuwane z naszych serwerów nie rzadziej niż raz na 24 godziny.

 

I jak poszło? Mamy nadzieję, że śpiewająco. A jeżeli nie, to pamiętajcie – do egzaminu jest jeszcze trochę czasu i dacie radę nadrobić zaległości. 

 

Spotykamy się za tydzień na nowym teście na egzamin na doradcę podatkowego.
Uczymy się działów 1,2,3 i 4a.