Wskazówki dla przyszłych zdających

Grafiki blog

Historia egzaminacyjna Pani Agnieszki oraz jej rady dla koleżanek i kolegów, którzy nadal są przed egzaminem na doradcę podatkowego.

Pani Agnieszka zdała egzamin ustny za drugim podejściem 13 lutego 2023 roku.

Poprosiliśmy, aby w kilku zdaniach opisała przebieg swojego egzaminu oraz odpowiedziała na pytanie, jakich rad udzieliłaby Koleżankom i Kolegom, którzy nadal mają egzamin przed sobą.

Odczucia względem egzaminu w sesji lutowej

Komisja bardzo miła – urzekło mnie, że kiedy sama oczekiwałam na egzamin przed salą, a jeden z członków Komisji akurat wychodził, uśmiechnął się i powiedział, że „mam się nie stresować, bo oni są bardzo mili” (i jak się okazało, faktycznie tak było!). Podczas egzaminu zwracano uwagę, aby odpowiadać w sedno i tylko o treści wynikającej z pytania. Jest to też cenna wskazówka, którą wyniosłam z pierwszego egzaminu od członków Komisji: „najgorzej jest pogubić się w treści pytania”. Przede mną zdawały jeszcze dwie osoby – obie nie zdały, jedna z nich narzekała, że „komisja dopytuje”. 

Rady dla przyszłych zdających:

Zostanie doradcą podatkowym było (i póki nie zostanę nim oficjalnie nadal będzie) zdecydowanie marzeniem mojego życia – można powiedzieć, że zakochałam się w prawie podatkowym od pierwszego wejrzenia od pierwszych zajęć na studiach. Później byłam już na tyle zdeterminowana, że obrałam ten cel za szczyt aspiracji zawodowych i rozpoczęłam starania o tytuł – w jak się okazało dość nieprzychylnym okresie: podczas przeprowadzki i studiów podyplomowych, z raczkującą firmą na plecach.
Czy było łatwo? Nie, już teraz mogę powiedzieć, że była to droga pełna przeszkód, zwątpienia i łez.
Czy było warto? Zdecydowanie tak, nic nie uskrzydla bardziej niż spełnianie własnych marzeń.
Co mogę podpowiedzieć przyszłym zdającym?
 1. Przed podejściem do egzaminu warto zrobić rozeznanie – na mojej drodze nie spotkałam wcześniej żadnej osoby, która była doradcą podatkowym lub podchodziła do egzaminu w ostatnich latach. Nie wiedziałam z czym wiąże się nauka na egzamin, w jaki sposób on przebiega i jak zaplanować przygotowania. O grupie na Facebooku dla osób przystępujących do egzaminu dowiedziałam się na krótko przed egzaminem pisemnym. Gdybym wiedziała o niej wcześniej, pewnie inaczej zaplanowałabym działania.
 2. Nie odkładać nauki na ostatnią chwilę – nauka na egzamin ustny jest nieporównywalna z nauką na egzamin pisemny. Warto zacząć naukę na egzamin ustny już w trakcie przygotowań na egzamin pisemny i ćwiczyć wypowiedzi, dykcję i opanowanie w stresie – język w jakim konstruowane są pisma procesowe i pisane ustawy jest specyficzny, a osoby które na co dzień nie piszą opinii prawnych mogą nie mieć z nim lekko.
 3. Egzaminu nigdy nie zdajemy w pojedynkę – zazwyczaj zdajemy z partnerem, z rodziną lub z przyjaciółmi. Podchodząc do egzaminu warto być świadomym, że nauka jest obciążająca, a na naszym zaabsorbowaniu mogą ucierpieć najbliżsi. Ale to właśnie oni są najbardziej potrzebni w chwilach załamania i zwątpienia – samemu można zwariować.
 4. Niezdany egzamin nie jest porażką – po pierwszym niezdanym egzaminie ustnym przepłakałam kilka dni. Przyjęłam to bardzo personalnie, zapominając, że egzamin nas nie wartościuje i nie przekreśla naszych umiejętności, efektów dotychczasowej pracy i kariery zawodowej. Warto pamiętać, że cokolwiek nie wydarzy się podczas egzaminu, następnego dnia i tak wzejdzie słońce!
A tak całkiem poważnie, to uważam, że jakość moich przygotowań wzrosła o 100% po zakupieniu dostępu do intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu i wszystkim w przyszłości będę go polecać 🙂
 
Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie na etapie przygotowań! O ile wcześniej płakałam, że niezdany egzamin zepsuł święta, tak aktualnie zdany egzamin okazał się najlepszym prezentem na urodziny, który mogłam sobie wymarzyć, a więc wszystko jest po coś!

Poniżej zamieszczam dwa zestawy pytań z egzaminu ustnego, z którymi przyszło mi się zmierzyć oraz kilka wskazówek dla przyszłych zdających.

Zestaw nr 1 (pierwsze podejście do egzaminu)

 1. Mały przedsiębiorca zamierza dokonać inwestycji rzeczowej na terenie jednej ze specjalnych stref ekonomicznych. Podstawowa intensywność pomocy publicznej dla tego regionu wynosi 25%. Planowane średnioroczne koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez płatnika) wynoszą 500.000 zł. Proszę określić maksymalną wartość pomocy publicznej dla tego przedsiębiorcy, przyjmując w razie potrzeby dodatkowe założenia. (D2 p62)
 2. Tzw. „zdarzenie podatkowe” na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE. (D3 p20)
 3. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. (D4a p31)
 4. Omów w jakich sytuacjach i w jaki sposób następuje zwrot opłaty skarbowej. (D4j p45)
 5. „Merytoryczne orzeczenie” sądu administracyjnego – przesłanki, zakres związania organu administracji, środki zaskarżenia. (D5a p105)
 6. Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. (D5b p27)
 7. W jakich przypadkach i przez kogo udzielane jest indywidualne zezwolenie dewizowe? (D7 p14)
 8. Warunki, jakie musi spełniać kasa rejestrująca, aby mogła zostać uznana za urządzenie służące do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. (D11 p15)
 9. Omów sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. (D10 p44)
 10. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia. (D12 p23)
Zestaw nr 2 (drugie podejście do egzaminu)
 
 1. Osoba prawna jest właścicielem magazynu i placu służącego do postoju ciężarówek przy magazynie. Jak będzie dokonywana amortyzacja placu na gruncie podatku dochodowego? Jakie problemy związane z opodatkowaniem placu mogą powstać w podatku od nieruchomości? Jakie problemy związane z placem mogą powstać na tle podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (D2 p74)
 2. Regulacje dotyczące odsetek w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. (D3 p13)
 3. Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych nieprzenoszące własności i omówić zasady opodatkowania jednej z nich (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe zwolnienia). (D4j p22)
 4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego. (D5a p93)
 5. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz jego zastosowanie. (D5a p76)
 6. Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej nabytych odpłatnie składników majątkowych oraz wytworzonych we własnym zakresie. (D4d p46)
 7. Podstawy nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia skarbowe. (D8 p23)
 8. W kolumnie 16 podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, ujął koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e pdof. Wspomniane koszty stanowiły materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością oraz odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywane wyłącznie w prowadzeniu działalności badawczorozwojowej. Ze względu na fakt, że poniesione koszty przekroczyły przychody podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, w kolumnie 16 ujęto koszty w kwocie nieprzekraczającej wspomniane przychody. Czy podatnik postąpił prawidłowo? (D11 p39)
 9. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporządzanego przez sp. z o.o. uznaną za jednostkę małą? Proszę krótko scharakteryzować zawartość informacyjną obowiązkowych elementów tego sprawozdania finansowego. (D10 p66)
 10. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych. (D12 p45)