Wskazówki dla przyszłych zdających

Grafiki blog

Historia egzaminacyjna Pani Agnieszki oraz jej rady dla koleżanek i kolegów, którzy nadal są przed egzaminem na doradcę podatkowego.

Pani Agnieszka zdała egzamin ustny za drugim podejściem 13 lutego 2023 roku.

Poprosiliśmy, aby w kilku zdaniach opisała przebieg swojego egzaminu oraz odpowiedziała na pytanie, jakich rad udzieliłaby Koleżankom i Kolegom, którzy nadal mają egzamin przed sobą.

Odczucia względem egzaminu w sesji lutowej

Komisja bardzo miła – urzekło mnie, że kiedy sama oczekiwałam na egzamin przed salą, a jeden z członków Komisji akurat wychodził, uśmiechnął się i powiedział, że „mam się nie stresować, bo oni są bardzo mili” (i jak się okazało, faktycznie tak było!). Podczas egzaminu zwracano uwagę, aby odpowiadać w sedno i tylko o treści wynikającej z pytania. Jest to też cenna wskazówka, którą wyniosłam z pierwszego egzaminu od członków Komisji: „najgorzej jest pogubić się w treści pytania”. Przede mną zdawały jeszcze dwie osoby – obie nie zdały, jedna z nich narzekała, że „komisja dopytuje”. 

Rady dla przyszłych zdających:

Zostanie doradcą podatkowym było (i póki nie zostanę nim oficjalnie nadal będzie) zdecydowanie marzeniem mojego życia – można powiedzieć, że zakochałam się w prawie podatkowym od pierwszego wejrzenia od pierwszych zajęć na studiach. Później byłam już na tyle zdeterminowana, że obrałam ten cel za szczyt aspiracji zawodowych i rozpoczęłam starania o tytuł – w jak się okazało dość nieprzychylnym okresie: podczas przeprowadzki i studiów podyplomowych, z raczkującą firmą na plecach.
Czy było łatwo? Nie, już teraz mogę powiedzieć, że była to droga pełna przeszkód, zwątpienia i łez.
Czy było warto? Zdecydowanie tak, nic nie uskrzydla bardziej niż spełnianie własnych marzeń.
Co mogę podpowiedzieć przyszłym zdającym?
 1. Przed podejściem do egzaminu warto zrobić rozeznanie – na mojej drodze nie spotkałam wcześniej żadnej osoby, która była doradcą podatkowym lub podchodziła do egzaminu w ostatnich latach. Nie wiedziałam z czym wiąże się nauka na egzamin, w jaki sposób on przebiega i jak zaplanować przygotowania. O grupie na Facebooku dla osób przystępujących do egzaminu dowiedziałam się na krótko przed egzaminem pisemnym. Gdybym wiedziała o niej wcześniej, pewnie inaczej zaplanowałabym działania.
 2. Nie odkładać nauki na ostatnią chwilę – nauka na egzamin ustny jest nieporównywalna z nauką na egzamin pisemny. Warto zacząć naukę na egzamin ustny już w trakcie przygotowań na egzamin pisemny i ćwiczyć wypowiedzi, dykcję i opanowanie w stresie – język w jakim konstruowane są pisma procesowe i pisane ustawy jest specyficzny, a osoby które na co dzień nie piszą opinii prawnych mogą nie mieć z nim lekko.
 3. Egzaminu nigdy nie zdajemy w pojedynkę – zazwyczaj zdajemy z partnerem, z rodziną lub z przyjaciółmi. Podchodząc do egzaminu warto być świadomym, że nauka jest obciążająca, a na naszym zaabsorbowaniu mogą ucierpieć najbliżsi. Ale to właśnie oni są najbardziej potrzebni w chwilach załamania i zwątpienia – samemu można zwariować.
 4. Niezdany egzamin nie jest porażką – po pierwszym niezdanym egzaminie ustnym przepłakałam kilka dni. Przyjęłam to bardzo personalnie, zapominając, że egzamin nas nie wartościuje i nie przekreśla naszych umiejętności, efektów dotychczasowej pracy i kariery zawodowej. Warto pamiętać, że cokolwiek nie wydarzy się podczas egzaminu, następnego dnia i tak wzejdzie słońce!
A tak całkiem poważnie, to uważam, że jakość moich przygotowań wzrosła o 100% po zakupieniu dostępu do intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu i wszystkim w przyszłości będę go polecać 🙂
 
Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie na etapie przygotowań! O ile wcześniej płakałam, że niezdany egzamin zepsuł święta, tak aktualnie zdany egzamin okazał się najlepszym prezentem na urodziny, który mogłam sobie wymarzyć, a więc wszystko jest po coś!

Poniżej zamieszczam dwa zestawy pytań z egzaminu ustnego, z którymi przyszło mi się zmierzyć oraz kilka wskazówek dla przyszłych zdających.

Zestaw nr 1 (pierwsze podejście do egzaminu)

 1. Mały przedsiębiorca zamierza dokonać inwestycji rzeczowej na terenie jednej ze specjalnych stref ekonomicznych. Podstawowa intensywność pomocy publicznej dla tego regionu wynosi 25%. Planowane średnioroczne koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez płatnika) wynoszą 500.000 zł. Proszę określić maksymalną wartość pomocy publicznej dla tego przedsiębiorcy, przyjmując w razie potrzeby dodatkowe założenia. (D2 p62)
 2. Tzw. „zdarzenie podatkowe” na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE. (D3 p20)
 3. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. (D4a p31)
 4. Omów w jakich sytuacjach i w jaki sposób następuje zwrot opłaty skarbowej. (D4j p45)
 5. „Merytoryczne orzeczenie” sądu administracyjnego – przesłanki, zakres związania organu administracji, środki zaskarżenia. (D5a p105)
 6. Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. (D5b p27)
 7. W jakich przypadkach i przez kogo udzielane jest indywidualne zezwolenie dewizowe? (D7 p14)
 8. Warunki, jakie musi spełniać kasa rejestrująca, aby mogła zostać uznana za urządzenie służące do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. (D11 p15)
 9. Omów sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. (D10 p44)
 10. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia. (D12 p23)
Zestaw nr 2 (drugie podejście do egzaminu)
 
 1. Osoba prawna jest właścicielem magazynu i placu służącego do postoju ciężarówek przy magazynie. Jak będzie dokonywana amortyzacja placu na gruncie podatku dochodowego? Jakie problemy związane z opodatkowaniem placu mogą powstać w podatku od nieruchomości? Jakie problemy związane z placem mogą powstać na tle podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (D2 p74)
 2. Regulacje dotyczące odsetek w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. (D3 p13)
 3. Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych nieprzenoszące własności i omówić zasady opodatkowania jednej z nich (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe zwolnienia). (D4j p22)
 4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego. (D5a p93)
 5. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz jego zastosowanie. (D5a p76)
 6. Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej nabytych odpłatnie składników majątkowych oraz wytworzonych we własnym zakresie. (D4d p46)
 7. Podstawy nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia skarbowe. (D8 p23)
 8. W kolumnie 16 podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, ujął koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e pdof. Wspomniane koszty stanowiły materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością oraz odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywane wyłącznie w prowadzeniu działalności badawczorozwojowej. Ze względu na fakt, że poniesione koszty przekroczyły przychody podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, w kolumnie 16 ujęto koszty w kwocie nieprzekraczającej wspomniane przychody. Czy podatnik postąpił prawidłowo? (D11 p39)
 9. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporządzanego przez sp. z o.o. uznaną za jednostkę małą? Proszę krótko scharakteryzować zawartość informacyjną obowiązkowych elementów tego sprawozdania finansowego. (D10 p66)
 10. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych. (D12 p45)

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close