Zdany egzamin ustny na doradcę podatkowego

Zdany egzamin ustny na doradcę podatkowego

Podatkowa serdecznie gratuluje Pani Julii zdanego egzaminu na doradcę podatkowego. To duże osiągnięcie, a w przypadku naszej Czytelniczki osiągnięty wynik pozostaje w górnej strefie stanów wysokich. Jak to mówią młodzi ludzie, szacun. 🙂
Pani Julio, bardzo dziękujemy za miłe słowa o naszej pracy i zapewniamy, że jesteśmy dumni mogąc być częścią Pani sukcesu.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak oddać łamy bloga nowej doradczyni podatkowej. 🙂

Dzień dobry,

Zdawałam egzamin ustny na doradcę podatkowego 20 października i zakończył się on dla mnie sukcesem. Chciałam podziękować za Państwa materiały, gdyż uczyłam się bazując tylko na nich.

Egzamin pisemny zdawałam w listopadzie 2019 roku. Naukę do egzaminu ustnego rozpoczęłam po zdaniu części pisemnej. Nauka zajęła mi więc prawie rok. Udało mi się zdać część ustną za pierwszym podejściem uzyskując 48 punktów. Starałam się uczyć prawie każdego dnia w ciągu tygodnia godzinę/dwie godziny i po parę godzin na weekendy. Oprócz tego łącznie w ciągu całego cyklu nauki wzięłam parę tygodni urlopu, by móc się wtedy poświęcić nauce. I to ta nauka najbardziej mi pomogła. Polecam także urlop tuż przed samym egzaminem, by móc sobie utrwalić wiedzę i nie myśleć o pracy.

Dodatkowo chciałam podzielić się moim zestawem pytań:

1. Analiza polityki wykazywania dochodów przy taryfach progresywnych.

2. Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w tym zakres zastosowania, wymogi w zakresie fakturowania, ewidencji, deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej.

5. Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru podatku od spadków i darowizn oraz zakres jego treści.

6. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia.

7. Czy przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości – uzasadnij odpowiedź.

8. Pojęcie umyślności i nieumyślności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

9. Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego a prawo do składania skarg i wniosków.

10. Warunki opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów dokonywanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa, jeżeli nie mogą być stosowane procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Pozdrawiam,

Julia Kowalska

Pani Julio, jeszcze raz dziękujemy za podzielnie się swoimi doświadczeniami w przygotowaniach do egzaminu na doradcę podatkowego. Życzymy wielu sukcesów na nowej drodze zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *