Kazusy – przed egzaminem wprowadź zmiany

Kazus

Drodzy Czytelnicy!

Uwaga, należy poprawić treść kazusu nr 21 (skarga Spółdzielni Mieszkaniowej na interpretację indywidualną) oraz kazusu 47 (skarga do WSA podatnika Władysława Nowaka). Korekty będą niewielkie, proszę się nie obawiać. 🙂 

Kazus 21

Z treści kazusu wyraźnie wynika, że interpretacje wydał Dyrektor Biura Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak podano w rozwiązaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jako organ upoważniony przez Ministra Finansów.

Na szczęście korekty nie będą wielkie. Aby łatwiej zapamiętać wypunktujmy je:

1) Wyrażenie wrzesień 2013 r. zamieniamy na kwiecień 2017 r.

2) Październik 2013 r. na maj 2017 r.

3) Żegnamy się z Warszawą, a witamy z uroczym miastem u stóp Beskidów – Bielsko-Białą. Przeprowadzka skutkuje rozstaniem z Ministrem Finansów i Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie i przywitaniem z Dyrektorem Biura Krajowej Informacji Skarbowej.

Tylko tyle. 🙂

W praktyce wygląda to tak (kliknij).

Bardzo przepraszamy za nasze przeoczenie. Mamy nadzieję, że omawiamy kazus nie pojawi się na egzaminie, ponieważ zawiera w sobie pewną sprzeczność. Proszę zwrócić uwagę, że kazus nie jest umiejscowiony w czasie i zgodnie z egzaminacyjnymi przepisami należałoby rozwiązać go z datą zdawania egzaminu (wrzesień 2017 r.). Problem polega jednak na tym, że przepisy o wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa egzystowały w obrocie prawnym do 1 czerwca 2017 r..

Kazus 47 

W tym kazusie zmieniamy liczby. 

  1. Wartość przedmiotu zaskarżenia: 28 289 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych)
    Wartość przedmiotu zaskarżenia: 25 527 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych)

    Jak zauważył jeden z naszych klientów* „w kazusie 47, w mojej opinii, została wskazana błędna wartość przedmiotu zaskarżenia. Wskazaliście Państwo kwotę wynikającą z decyzji, która jest przedmiotem skargi, tymczasem kwota wyliczona przez organ w tej decyzji zawiera również bezsporna (niekwestionowaną przez podatnika) część. Dlatego też moim zdaniem WPZ w omawianym kazusie powinno wynieść 25 527 = 28 289 (zobowiązanie określone przez Urząd- 2 762(określony przez Władysława Nowaka podatek). NSA podjął w tym zakresie uchwałę w składzie 7 sędziów: I FPS 7/07”.
    Ze wspomnianą uchwała możesz zapoznać się klikając tutaj. 

  2. Konsekwencją zmiany wartości przedmiotu zaskarżenia jest zmiana wysokości wpisu stosunkowego z 849 zł na 766 zł. 
    Jeżeli mielibyśmy się pokusić o mnemotechniczne zapamiętanie kwoty wpisu podatnika Władysława Nowaka to wyglądałaby to tak: prawie symbol szatana, tylko prawie robi różnicę. 🙂 

A tak przy okazji, w nagrodę za zadany egzamin pisemny warto wybrać się do Bielska-Białej i jesienną porą pochodzić po Beskidach. Będzie to świetne naładowanie baterii przed nauką do ustnego. Co Wy na to? 🙂

*) Panie Michale R. dziękujemy.