Ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp

Ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp

Dzięki uprzejmości naszej Czytelniczki możemy przekazać ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp.

Pierwsza informacja, to ta dobra. Na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego w części kazusowej można mieć podkreślone przepisy w aktach normatywnych. Akceptacja Komisji dla takiego postępowania powinna znacznie ułatwić zdawanie egzaminu.

Druga wiadomość jest trochę gorsza. Nie można mieć wyimków z uchwał, trzeba mieć pełne teksty aktów normatywnych. 

Pani Ania, aby nie być gołosłowną, przysłała nam screen z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość. Jeżeli chcieliby Państwo również podziękować, to można to zrobić w komentarzach. 🙂 

10 comments

 1. Beata Rogala says:

  Mam pytanie o prawidłową odpowiedź na pytanie testowe z działu VI:
  34.Jakie należności celne podlegają zwrotowi z tytułu nadpłaty
  lub błędu właściwego organu?
  50.Zwolnienie z należności celnych przewozowych.
  Inna jest odpowiedź w testach w wersji książkowej, a inna w generatorze( lipcowa errata nie uwzględniła tych rozbieżności)

  • Monika says:

   Pyt. 34 – odp c. art. 116 ust.6 UKC
   Pyt. 50- odp. c – art. 3 Rozp. Rady (WE) 1186/2009 z 16.11.2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

   • Beata Rogala says:

    Bardzo dziękuję, w pytaniu 50 generator podaje „a” jako poprawną odpowiedź i rozumiem,że jest to oczywista pomyłka w świetle podanej przez Panią i autorów opracowania podstawy prawnej.

 2. Małgorzata says:

  mam pytanie, jakie akty normatywne zabieracie ze sobą na egzamin pisemny ? ja wydrukowałam ustawę o doradztwie podatkowym, ustawę o podatku akcyzowym, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, i od osób fizycznych, ordynację podatkową, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych i ustawę o podatku od towarów i usług. I tak się teraz zastanawiam czy to wszystko ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.