Ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp

Ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp

Dzięki uprzejmości naszej Czytelniczki możemy przekazać ważne informacje dotyczące egzaminu pisemnego na dp.

Pierwsza informacja, to ta dobra. Na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego w części kazusowej można mieć podkreślone przepisy w aktach normatywnych. Akceptacja Komisji dla takiego postępowania powinna znacznie ułatwić zdawanie egzaminu.

Druga wiadomość jest trochę gorsza. Nie można mieć wyimków z uchwał, trzeba mieć pełne teksty aktów normatywnych. 

Pani Ania, aby nie być gołosłowną, przysłała nam screen z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość. Jeżeli chcieliby Państwo również podziękować, to można to zrobić w komentarzach. 🙂