Ślubowanie na doradcę podatkowego w nowej formie.

Ślubowanie na doradcę podatkowego

Ślubowanie na doradcę podatkowego – nowe zasady

21 maja 2020 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenie ślubowania kandydatów na doradców podatkowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dzięki przyjętym rozwiązaniom kandydaci będą mogli składać przysięgę przy użyciu aplikacji umożliwiających transmisję audiowizualną.

Wprowadzenie tego rozwiązania jest miłym gestem w stosunku osób, które oczekują na możliwość wpisu na listę doradców podatkowych. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust  1 ustawy o doradztwie podatkowym:

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Dla wielu osób uzyskanie wpisu na listę doradców podatkowych jest kluczowym w rozwoju kariery zawodowe, a to oznacza że możliwość bezpiecznego dopełnienia ostatniego warunku do uzyskania wpisu jest bardzo ważna.

Internetowe  ślubowanie na doradcę podatkowego

W nowej formie ślubowanie odbędzie się na wniosek osoby zainteresowanej, przy użyciu aplikacji wskazanej przez KIDP (wideokonferencja). Wskazana aplikacja musi być ogólnie dostępna i posiadać wersję bezpłatną.

W wideokonferencji uczestniczyć będą:
a) Przewodniczący KRDP lub upoważniony przez niego członek KRDP;
b) Kandydat na doradcę podatkowego;
c) Pracownik Biura KIDP.

Przebieg ślubowania zostanie nagrany i zarchiwizowany w zasobach cyfrowych KIDP.

Szczegółowy opis oraz zasady złożenia ślubowania określa Instrukcja ślubowania kandydatów na doradców podatkowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, która jest dostępna po kliknięciu tutaj.

Blaski i cienie internetowego ślubowania na doradcę podatkowego

Podatkowa bardzo cieszy się z przyjętych przez KRDP rozwiązań. Wiemy, że wielu z naszych czytelników niecierpliwie czekało na możliwość złożenia ślubowania (przy okazji pozdrawiamy panią Patrycję, panią Annę, panią Katarzynę oraz Pana Piotra) i związaną z tym zmianę statusu zawodowego. W obliczu postpandemicznego rynku pracy i gospodarki tytuł doradcy podatkowego bez wątpienia będzie cennym atutem.

Wiemy również, że nic nie zastąpi ceremonii przeprowadzonej na żywo w obecności Pana Przewodniczącego KRDP prof. dr hab. Adama Mariańskiego. Podatkowa, podobnie jak jej czytelnicy czuje, że epidemia pozbawiła składających ślubowanie wyjątkowego przeżycia. 🙁