Terminy egzaminów na doradcę podatkowego a COVID-19.

Kiedy wrócą terminy egzaminów na doradcę podatkowego

[Edit: 27.05.2020
Miły gest Pani Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Jadwigi Glumińskej–Pawlic.  Można (ale nie trzeba) przystępować do ustnych.  Więcej szczegółów tutaj. ]


Epidemia COVID-19 wstrzymała rytm przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego. Kandydaci na doradcę podatkowego zastanawiają się, kiedy możliwy będzie powrót na sale egzaminacyjne.
Odpowiedź jest jednoznaczna:
Termin egzaminów na doradcę podatkowego zostaną przywrócone nie wcześniej niż po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Terminy egzaminów ustnych w świecie COVID-19

W przypadku terminów egzaminów ustnych na doradcę podatkowego taki wniosek wynika z analizy przepisów art. 31l ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Terminy egzaminów pisemnych w świecie COVID-19

W przypadku egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego wskazówki co do ponownego przeprowadzenia egzaminów znajdziemy m.in w komunikatach Pani Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej – Pawlic zamieszczonych na stronach MF.

Informacje przekazane kandydatom na doradcę podatkowego są następujące:

  • Egzaminy te odbędą się w terminie późniejszym, pozwalającym na bezpieczne i zgodne z przepisami ich przygotowanie oraz przeprowadzenie tej części egzaminu.
  • Będzie to termin dedykowany wyłącznie kandydatom zakwalifikowanym na egzamin, który miał zostać przeprowadzony w maju br.
  • Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości publicznej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wnioski dotyczące terminów egzaminów na doradcę podatkowego

Terminy egzaminów na doradcę podatkowego zostaną ogłoszone po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19. Możliwe terminy egzaminów ustnych na dp zostały wprost określone w przepisach ustawowych, natomiast termin odwołanych egzaminów pisemnych wynikają z decyzji Pani Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej (o przyszłych terminach egzaminów pisemnych decyduje Pani sekretarz Komisje Egzaminacyjnej). Dotychczasowe komunikaty wskazują, że przywrócenie egzaminów pisemnych możliwe będzie dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Przeprowadzanie egzaminów pisemnych przed odwołaniem stanu epidemii byłoby zresztą nieuzasadnione, ponieważ w obecnym stanie prawnym i tak nie można przeprowadzać egzaminów ustnych.

W zaistniałej sytuacji jest prawie pewnym, że nie zostaną w tym roku ogłoszone jesienne egzaminy pisemne na doradcę podatkowego. Komisja Egzaminacyjna musi przecież przeprowadzić zaległe, wiosenne egzaminy pisemne.  

Marazm czy działanie? Strategie przygotowań egzaminacyjnych w dobie epidemii.

Stan zawieszenie nie sprzyja mobilizacji, zawsze łatwiej działać mając wyznaczone realne ramy czasowe przygotowań. Zdaniem Podatkowej obecnie jedyną słuszną decyzją jest rozpoczęcie nauki do egzaminu ustnego.  Część ustna egzaminu jest bardzo trudna i warto poświęcić jej dostatecznie dużo czasu.  Co prawda zawsze istnieje obawa, że zmieni się stan prawny odpowiedzi, ale nie oszukujmy się znakomita większość pytań pozostanie bez zmian.

Zatem, nasz plan powinien być następujący. Bierzemy się za ustne, a po przewróceniu sesji egzaminacyjnych zdajemy przy pierwszym podejściu. 😊

Co sądzicie o takim planie? Napiszcie w komentarzach.