E-ślubowanie na doradcę podatkowego

E-ślubowanie na doradcę podatkowego

Szanowni Czytelnicy!

Niezmiernie miło jest nam przekazać relację naszego Czytelnika Pana Marka Fijałkowskiego, który chciałby się podzielić swoimi wrażeniami ze ślubowania w formie elektronicznej. Warto przeczytać i zobaczyć, jak w dobie pandemii wygląda ślubowanie oraz jakie formalności trzeba dopełnić, aby wziąć w nim udział.

Na ten moment czeka każdy przyszły doradca podatkowy

Dla każdego kandydata na doradcę podatkowego moment ślubowania jest czymś wyjątkowym, w końcu stanowi uwieńczenie całego wysiłku związanego ze zdaniem niełatwego egzaminu oraz odbyciem praktyki zawodowej lub równoważnym stażem zatrudnienia. Dotychczas był to akt uroczysty, który wiązał się z osobistym stawiennictwem i złożeniem ślubowania bezpośrednio w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Warszawie. Obecna sytuacja epidemiczna zmieniła reguły gry. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP), w której kompetencji jest rozpatrywanie wniosków o wpis na listę doradców podatkowych, w Uchwale z 21 maja 2020 r. nr 182/2020 umożliwiła przeprowadzenie ślubowania w formie elektronicznej. Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została więc pierwszym samorządem zawodowym, który przeprowadził uroczystość ślubowania w taki sposób. Pierwsze e-ślubowanie odbyło się 5 czerwca 2020 r. Rotę odczytało wtedy 60 doradców podatkowych.

Sam nie mogłem przypuszczać, że także będę uczestniczył w takim wydarzeniu w formie „niestacjonarnej”. Z sukcesem udało mi się przejść dwa etapy egzaminu (pisemnego oraz zdecydowanie trudniejszego ustnego). Co ciekawe, w kontekście praktyki zawodowej, to najpierw odbywałem ją standardowo w biurze, a później… w formie zdalnej, wiadomo już z jakich powodów ;). Po spełnieniu wszystkich przesłanek formalnych, aby zostać doradcą podatkowym, wysłałem wniosek, załączając wymagane dokumenty. 

Aby przystąpić do ślubowania elektronicznego…

Aby przystąpić do ślubowania elektronicznego, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na taką formę i dodatkowo na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych. Formularze są przekazywane w mailu. Zgodnie z przytoczoną powyżej uchwałą kandydat na doradcę podatkowego powinien mieć możliwość uczestnictwa, posiadając ogólnie dostępną i bezpłatną wersję aplikacji. Najczęściej używanym oprogramowaniem jest Microsoft Teams. Wymagane jest posiadanie działającego mikrofonu, głośnika oraz kamery. Kandydat na doradcę podatkowego, jeśli zdecydował się o przystąpieniu do ślubowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji do przesłania skanu oświadczenia o przystąpieniu do ślubowania i zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w formie mailowej na adres: biuro@kidp.pl. Po wysłaniu skanów kandydatowi przekazuje się dokładniejsze informacje dotyczące ślubowania. Co istotne, po ślubowaniu oryginały muszą być odesłane też w ciągu 3 dni na adres: ul. Giełdowa 4C/34, 01-211 Warszawa. Termin jest instrukcyjny, ma za zadanie zmobilizować do niezwłocznego przesłania dokumentacji. Interesującym jest fakt, że ci, którzy nie zdecydują się na złożenie e-ślubowania, zostaną zaproszeni na pierwsze ślubowanie organizowane w siedzibie KIDP po ustaniu epidemii. Niestety nie wiemy, kiedy to nastąpi.

Następnie w osobnym mailu przekazuje się informację o odnośniku w aplikacji do spotkania celem weryfikacji tożsamości.

Moment ślubowania

Przy połączeniu należy okazać dokument tożsamości np. dowód osobisty, paszport, do kamerki. Podana jest jedna godzina, wszyscy uczestnicy czekają w „poczekalni”, po czym weryfikowana jest tożsamość każdego z nas. Ponadto w wiadomości podana jest określona godzina ślubowania wraz z linkiem do tego wydarzenia. Po pomyślnej weryfikacji uczestnicy logują się już bezpośrednio na ślubowanie. Przewodniczący KRDP prof. Adam Mariański wita uczestników, przedstawia podstawowe prawa i obowiązki doradcy podatkowego oraz rolę samorządu, po czym zostaje wyświetlona treść roty i każdy z uczestniczących jest wywoływany osobno do jej odczytania wraz z włączeniem kamery. Prof. Mariański gratuluje każdemu z osobna zostania nowym doradcą podatkowym. W ślubowaniu, którym uczestniczyłem, brało udział 28 osób. Co ciekawe, pomimo tego, że każde z nas ślubowało z domu, każdy był ubrany, jak przystało na taką okazję :). Ślubowanie mimo specyficznych warunków przebiegło bez większych komplikacji.

Powinno docenić się możliwość złożenia ślubowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ nie wstrzymuje ona możliwości spełnienia wymogów formalnych i tym samym nie blokuje uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. W obecnej sytuacji jest to z pewnością pewnego rodzaju rewolucja.

Z drugiej strony ślubowanie bezpośrednio w sali konferencyjnej, możliwość wypicia symbolicznej lampki wina, rozmowy z innymi, jest tym, za czym większość jednak będzie tęsknić…

Dziękujemy za podzielenie się relacją ze ślubowania elektronicznego na doradcę podatkowego.

Panie Marku!

W imieniu całej redakcji serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu i wpisu na listę na doradcę podatkowego. Jest nam niezmiernie miło, że wybrał Pan  nasze materiały do nauki. 

Wierzymy również, że dzięki Pana świadectwu nasi Czytelnicy będą przygotowani na to, jak wygląda obecna forma ślubowania i zapoznają się z przebiegiem tak ważnego dla każdego doradcy podatkowego wydarzenia.

Życzymy samych sukcesów na nowej drodze zawodowej.
I jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Pana relację o e-ślubowaniu na doradcę podatkowego!

Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.