Ile zarabia doradca podatkowy? Zmotywuj się do nauki!

Ile zarabia doradca podatkowy? Zmotywuj się do nauki!

Ile zarabia doradca podatkowy?

O zarobkach doradców podatkowych krążą legendy. Uważa się, że najlepsi zarabiają miesięcznie około 50-80 tys. złotych. A jak jest w rzeczywistości? Ile zarabia doradca podatkowy na polskim rynku? Dzięki uprzejmości firmy Sedlak&Sedlak możemy udzielić wiarygodnej odpowiedzi na to pytanie.   

Drodzy przyszli doradcy podatkowi! Wartością przeciętną (medianą) wynagrodzenia doradcy podatkowego jest kwota 6 773 zł. Oznacza to, że połowa badanych doradców podatkowych zarabia mniej niż 6,7 tys. zł, ale druga połowa więcej (!). Ponadto badania wykazały, że na zarobki powyżej 9 tys.zł może liczyć aż 25% doradców podatkowych.

Ile zarabia doradca podatkowy w zależności od wielkości firmy?

Doradcy podatkowi zarabiają najwięcej w firmach zatrudniających powyżej 50 osób, w dużych organizacjach mogą liczyć na średnią pensję w wysokości około 7 tys. Osoby ceniące w pracy bardziej kameralne klimaty, mogą liczyć na pensję niższą o około 1 tys. zł (wartość przeciętna to ok. 6 tys. zł).

Zatem, przyszli doradcy podatkowi, co wybieracie: korporację czy raczej coś mniejszego? 

Mediana wynagrodzeń całkowitych w firmach różnej wielkości (brutto)

wielkość firmy

wynagrodzenie (PLN)

do 50 osób

5 987

50 – 249 osób

7 294

250 osób i więcej

7 086

 

Ile zarabia doradca podatkowy w firmie z kapitałem polskim lub zagranicznym?

Okazje się, że pochodzenie kapitału firmowego odciska swoje piętno na wynagrodzeniach. Zarobki doradcy podatkowego w firmie z kapitałem zagranicznym są o około 1,4 tys, zł wyższe niż w firmie z kapitałem polskim. Dane szczegółowe przedstawiają się następująco:

Mediana wynagrodzeń całkowitych doradcy podatkowego w firmach
z kapitałem polskim/zagranicznym (brutto)

kapitał

wynagrodzenie (PLN)

polski

6 252

zagraniczny

7 694

Podsumowanie 

Psychologowie twierdzą, że dobra motywacja to podstawa każdego sukcesu. Twierdzą również, że dobrze jest wizualizować swoje cele. Ciekawi jesteśmy, czy zarobki doradców podatkowych będą dla Was wystarczającym motywatorem do wytężonej pracy naukowej. Bez względu na to, czy przedstawione wynagrodzenia dostatecznie zmobilizowały Państwa do nauki na egzamin na doradcę podatkowego, warto zauważyć, że zarobki doradców podatkowych są wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o prawie 2,4 tys  zł. 

Zaproszenie do badania 

W imieniu firmy Sedlak&Sedlak zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety poświęconej wynagrodzeniom na polskim rynku pracy. 

Wynagrodzenia na polskim rynku pracy - ankieta
Wynagrodzenia na polskim rynku pracy – ankieta

Zachęcamy również do udziału w badaniu Świadczenia Dodatkowe w Oczach Pracowników w 2017 roku. Będziecie mogli Państwo wyrazić swoje oczekiwania, co do świadczeń pozapłacowych. 

Świadczenia Dodatkowe w Oczach Pracowników w 2017 roku - ankieta
Świadczenia Dodatkowe w Oczach Pracowników w 2017 roku – ankieta
Informacje uzupełniające:
1. Dane dotyczące zarobków doradców podatkowych pochodzą z badań firmy Sedlak&Sedlak i podane zostały za ich zgodą.
2. Dodatkowe dane o zarobkach doradców podatkowych.
3. Pod pojęciem "wynagrodzenie" rozumiemy wynagrodzenie całkowite, tj. łączną wartość wynagrodzenia podstawowego i dodatków otrzymywanych przez pracownika.
4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w lutym 4 305 zł brutto (dane GUS).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *