Wrażenia z grudniowych egzaminów ustnych na doradcę podatkowego

Wrażenia z grudniowych egzaminów ustnych na doradcę podatkowego

Wrażenia z grudniowych egzaminów ustnych na doradcę podatkowego – doświadczenia naszej Klientki

Grudniowe ustne egzaminy na doradcę podatkowego już za nami! Dwie nasze Klientki postanowiły się podzielić zestawami wylosowanych pytań, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni!

Zestawy pytań na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Zestaw I:

 1. Hybrydowe formy wykonywania działalności gospodarczej z perspektywy planowania podatkowego
 2. Terminy i zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej
 3. Omów zasady i podstawę prawną dokonywania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przez podatnika będącego osoba fizyczną, jeżeli błąd ten nie jest spowodowany błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką.
 4. Uzupełnienie braków decyzji podatkowej, sprostowanie oraz wyjaśnienie decyzji podatkowej.
 5. Zakres stosowania przepisów Kpa w egzekucji administracyjnej
 6. Co, w myśl ustawy o rachunkowości, rozumie się przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ? Podaj ich źródło oraz scharakteryzuj strukturę
 7. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego.
 8. Omów szczególne przypadki, gdzie zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, działalność wykonywana zagranicą nie stanowi tzw. zakładu
 9. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
 10. Procedura tranzytu zewnętrznego i wewnętrznego

Zestaw II:

 1. Dyrektywy Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).
 2. Pojęcie i zasady ustalania wyniku finansowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 3. Wskaż formę i elementy składowe ugody według Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Obowiązki ewidencyjne podmiotów z innych państw będących podatnikami podatku od wartości dodanej w podatku od towarów i usług, dla towarów czasowo używanych na terytorium kraju.
 5. Sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych z terytorium kraju oraz ewidencji towarów otrzymanych na terytorium kraju. Podaj wymagany zakres obowiązków ewidencyjnych w podatku od towarów i usług.
 6. Problematyka karalności zachowań związanych z przewozem wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę państwową.
 7. Organy uprawnione do wykonywania oraz koordynowania kontroli celno-skarbowej.
 8. Proszę omówić na przykładach co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie zamiany i przy umowie darowizny.
 9. Fundusz inwestycyjny zamknięty – analiza z perspektywy podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
 10. Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych jako koszt uzyskania przychodu.

Wrażenia Pani Marty z egzaminu na doradcę podatkowego

Pani Marta, która niestety nie zdała tym razem egzaminu, zdecydowała się również opowiedzieć o tym, jakie wnioski wyciągnęła i jak w Jej przypadku przebiegał egzamin:

„Pewność siebie i opanowanie stresu to podstawa! Wiedza to oczywiście jedno, ale przekaz, oprawa i płynność odpowiedzi również jest bardzo ważna! Moim błędem było dwukrotne użycie sformułowania wydaje mi się – doradca ma przecież wiedzieć, a nie zastanawiać😉 Komisja była bardzo sympatyczna i miła, nie przeszkadzała, a wręcz życzliwie dopingowała. U mnie było to pierwsze podejście i, mimo że miałam wrażenie, że panuje nad stresem, okazało się inaczej… Dlatego teraz postanowiłam do kolejnego egzaminu przygotowywać się, trenując wypowiedzi przed lustrem! 😊 Jeśli chodzi o reżim, to wszystko odbywa się normalnie: wchodzimy na salę, pokazujemy dowód, losujemy zestaw i po 15 minutach odpowiadamy. Kolejność pytań nie ma znaczenia, trzeba tylko wskazać, na które pytanie odpowiadamy”.

Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że te doświadczenia pomogą wyciągnąć odpowiednie wnioski i będą cenną wskazówką także dla innych osób przygotowujących się do zdania egzaminu ustnego. Przy okazji pragniemy przypomnieć, że dostępne są dla Was dwie części webinaru pt. „Zamiany w prawie podatkowym 2020/2021 a pytania otwarte na egzaminie na doradcę podatkowego”.

Dzięki webinarom:

 • poznacie aktualizację odpowiedzi na pytania otwarte do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego do stanu prawnego obowiązującego w 2021 r. (uchwała 7VII/2020);
 • dostaniecie omówienie zmian oraz wykaz pytań, na które one wpłynęły;
 • otrzymacie kompleksowe omówienie odpowiedzi na każde zmienione pytanie zgodnie z obowiązującym w 2021 roku stanem prawnym.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *