Egzamin na doradcę podatkowego. Zdawać, czy nie zdawać?

Podejmij decyzję o zdawaniu egzaminu na doradcę podatkowego

Czy zastanawiałeś się, czy zdawać egzamin na doradcę podatkowego? Nie jesteś pewny swojej decyzji? Sprawdź nasz artykuł w którym rozważamy kwestię zasadności przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego.

Zdawać egzamin na doradcę podatkowego, czy nie zdawać? Dam radę, czy nie dam rady? Opisane dylematy nurtują zapewne niejednego kandydata na doradcę podatkowego.

Spróbujmy rozwiać przedstawione wątpliwości.

1. Czym jest egzamin na doradcę podatkowego?

Egzamin na doradcę podatkowego jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych. Jest przeprowadzany z dwunastu dziedzin wymienionych w art. 20 ustawy o doradztwie podatkowym. Składa się z dwóch etapów: pisemnego (rozwiązanie testu oraz napisanie pisma procesowego) oraz ustnego (udzielenie odpowiedzi na 10 wylosowanych pytań). Wszystkie pytania, które mogą pojawić się na egzaminie są wcześniej opublikowane w uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.  Oznacza to, że kandydat dokładnie wie, jakie pytania pojawią się w zestawach egzaminacyjnych. .

2. Jaki jest egzamin na doradcę podatkowego?

Egzamin na doradcę podatkowego jest uważany za bardzo trudny i wymagający (a przez to wysoko ceniony na rynku pracy). Cześć pisemna egzaminu jest łatwiejsza do zdania niż część ustna. Zdawalność na egzaminie pisemnym wynosi około 70-76% ogółu przystępujących do egzaminu, na ustnym proporcje odwracają się na niekorzyść kandydatów.

3. Zdawać egzamin na doradcę podatkowego, czy nie zdawać?

Wiele osób chcących przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego zastawania się, czy podała intelektualnie jego wyzwaniom. Odpowiadamy: tak, podołacie! 🙂

Skąd ta pewność? Jak już wspomnieliśmy, egzamin na doradcę podatkowego jest trudny, ale osoby z wyższym wykształceniem (a tylko takie mogą ubiegać się o rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego), poprzez ukończenie studiów udowodniły, że mają dostateczne predyspozycje naukowe, aby opanować zadany materiał. Dotyczy to zarówno kandydatów po studiach prawniczych, jak i ekonomicznych.

Drodzy Czytelnicy, ustaliliśmy zatem, że jesteście dostatecznie mądrzy, aby dobrze przygotować się do egzaminu. 🙂 Niestety sama inteligencja nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze (a może przede wszystkim) wytrwałość i determinacja w realizacji powziętych postanowień. Prawdziwa trudność egzaminu na doradcę podatkowego polega, nie na stopniu skomplikowania poszczególnych zagadnień, ale  na obszerności materiału do opanowania. Dlatego też zawziętość w nauce jest kluczem do sukcesu egzaminacyjnego.

Podsumowując rozważania o zasadności przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego, możemy śmiało powiedzieć: jeżeli będziecie ciężko pracowali, to sukces egzaminacyjny będzie Waszym udziałem! 
Odpowiedź na pytanie, czy na rynku pracy warto legitymować się elitarnym tytułem zawodowym pozostawiamy pod Państwa rozwagę.

Jeżeli decyzja została podjęta, to nie pozostaje nic innego jak wysłać dokumenty aplikacyjne do Ministerstwa Finansów.  W celu  ułatwienia proces wypełniania wniosków przygotowaliśmy komplet potrzebnych dokumentów wraz z listą sprawdzająca oraz komentarzem.  I co drogi Czytelniku? Do odważnych świat należy? 🙂

Po pierwsze, przygotuj dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdza wyższe wykształcenie lub jego kopię poświadczoną notarialnie. Pamiętaj, że licencjat wystarczy. 
Po drugie, należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami. 

Więcej o wymaganych dokumentach przeczytasz klikając tutaj. 

Egzamin na doradcę podatkowego kosztuje 900 zł. Podana kwota może ulec zmianie  i na dzień składania wniosku kandydat powinien upewnić się co do jej wysokości.