Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte – egzamin ustny

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte – egzamin ustny

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte – poniżej znajdą Państwo dane liczbowe dotyczące liczby pytań otwartych na egzamin ustny na doradcę podatkowego, strukturę  pytań oraz wyciąg z Uchwały Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego z kompletną listą pytań na egzamin ustny

Część ustna egzaminu na doradcę podatkowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań egzaminacyjnych wybranych z puli tzw. pytań otwartych opublikowanych w uchwałach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Uchwały Komisji zawierają wykazy pytań otwartych pogrupowane według działów i poddziałów. W uchwale 13/V/2013 z dnia 25 marca 2013 r. określono następującą strukturę i ilość pytań otwartych  na egzamin na doradcę podatkowego (patrz: poniższe zestawienie):

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte : struktura, liczby. 

I ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA – 32 pytania. 
II ANALIZA PODATKOWA – 27 pytań.
III PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO – 50 pytań.
IV MATERIALNE PRAWO PODATKOWE – wszystkich pytań w dziale – 245.

 • 4a. Zagadnienia wspólne – 37 pytań.
 • 4b. Podatek od towarów i usług – 52 pytania.
 • 4c. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45 pytań.
 • 4d. Podatek dochodowy od osób prawnych – 37 pytań.
 • 4e. Podatek tonażowy – 1 pytanie.
 • 4f. Podatek akcyzowy – 15 pytań.
 • 4g. Podatek od gier – 5 pytań.
 • 4h. Podatki i opłaty lokalne – 53 pytania.

V POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI – wszystkich pytań w dziale: 115

 • 5a. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi – 100 pytań.
 • 5b. Postępowanie egzekucyjne w administracji – 15 pytań.

VI MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE – 20 pytań.
VII PRAWO DEWIZOWE – 12 pytań VIII PRAWO KARNE SKARBOWE – 38 pytań.
IX ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I KONTROLA SKARBOWA – wszystkich pytań w dziale: 29

 • 9a. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej – 10 pytań.
 • 9b. Kontrola skarbowa – 19 pytań.

X RACHUNKOWOŚĆ – 86 pytań. 
XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH – 37 pytań.
XII PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA – 58 pytań.

Podsumowując zaprezentowane zestawienie “Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte” stwierdzić należy, że zdający ma do opanowania 749 pytania otwarte.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *