Egzamin na doradcę podatkowego – zgłoszenie zamiaru zdawania

Egzamin na doradcę podatkowego – zgłoszenie zamiaru zdawania

Egzamin na doradcę podatkowego – jak się zapisać?

Egzamin na doradcę podatkowego do łatwych nie należy, ale można zaliczyć. Potrzebne są do tego trzy 'trzeba”:

  1. „trzeba się” na egzamin na doradcę podatkowego zapisać,

  2. „trzeba się” na egzamin nauczyć,
  3. „trzeba” egzamin zdać!

… i już 🙂

Egzamin na doradcę podatkowego zgłoszenie

W tym miejscu chcemy ułatwić Państwu realizację pierwszego „trzeba”, tj. zgłoszenia zamiaru zdawania egzaminu na doradcę podatkowego. Egzamin na doradcę podatkowego zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie. Pełny adres Komisji to:

Ministerstwo Finansów Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

pod ten adres wysyłamy wszystkie dokumenty niezbędne do zapisania się na egzamin na doradcę podatkowego. Lista niezbędnych dokumentów do zgłoszenia swojej woli przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje:

 • dla wszystkich kandydatów na egzamin na doradcę podatkowego:
 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu;oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;
 2. odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształceni lub jego kopię poświadczoną notarialnie (uwaga: zaświadczenie o ukończeniu studiów nie jest honorowane);
 3. potwierdzenie opłaty za egzamin (w przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla);
 • osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy o doradztwie podatkowym (tj. sędziowie, prokuratorzy, inspektorzy kontroli skarbowej, adwokaci, radcy prawni, notariusze, biegli rewidenci, osoby z ośmioletnim stażem pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej lub służbie celnej);

5. dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe – oryginały, bądź ich kopie poświadczone notarialnie. Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi na dzień publikacji wpisu 900,00 zł i winna być wpłacona na konto: NBP O/O Warszawa nr 10101010100038252231000000 rachunek prowadzony jest przez: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zapisanie się na egzamin na doradcę podatkowego jest realizacją drugiego kroku na ścieżce wiodącej do uzyskania tytułu doradcy podatkowego. Opis wszystkich etapów, które należy przejść, aby zostać doradcą podatkowym znajdziesz tutaj.

Więcej informacji możesz uzyskać klikając w ten link. Będziesz mógł pobrać również niezbędne do zgłoszenia formularze. 

2 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.