Zostać doradcą podatkowym? Jak to zrobić?

Zostać doradcą podatkowym? Jak to zrobić?

Jak zostać doradcą podatkowym zostać – instrukcja w sześciu krokach

Aby zostać doradcą podatkowym należy przejść określoną ścieżkę kwalifikacyjną. Parafrazując słowa Foresta Gumpa – „doradca podatkowy – to nie bułka z masłem!” Droga jaką musi przejść doradca podatkowy jest trudna i wyboista, ale do przejścia :), dla ułatwienia i zachęty podzieliliśmy ją na sześć kroków.

KROK PIERWSZY

W pierwszym kroku należy sprawdzić, czy spełniamy następujące kryteria:
a) legitymujemy się wykształceniem wyższym, także tytułem licencjata (kierunek studiów nie ma znaczenia),
b) posiadamy pełną zdolność do czynności prawnych,
c) korzystamy z pełni praw publicznych;
d) odznaczamy się nieskazitelnym charakterem i swoim dotychczasowym postępowaniem dajemy rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego i oprócz wiedzy merytorycznej, osoba pragnąca zostać doradcą podatkowym musi dawać rękojmię należytego wykonywania zawodu.

KROK DRUGI 

W drugim kroku musimy zapisać się na egzamin wysyłając stosowne dokumenty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Krok drugi zostania doradcą podatkowym został opisany tutaj.

KROK TRZECI 

W trzecim kroku zabieramy się ostro do nauki! Przyszły doradca podatkowy musi zdać dwa egzaminy:

a) egzamin pisemny obejmujący rozwiązanie testu i napisanie pisma procesowego (rozwiązanie kazusu),
b) egzamin ustny; na zdanie ustnego mamy rok od daty zdania pisemnego.

Na szczęście wszystkie pytania jakie mogą pojawić się na egzaminie publikowane są w Uchwałach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Oznacza to, że wystarczy dobrze opanować zadany materiał, aby zdać egzamin! Nie zostaniemy zaskoczeni innymi zagadnieniami niż te szczegółowo podane w uchwale!

KROK CZWARTY 

W czwartym kroku, zdajemy egzaminy.

KROK PIĄTY 

W kroku piątym, odbywamy praktykę zawodową lub dokumentujemy wykonywanie czynności zwalniających z odbycia praktyki zawodowej, np. zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego lub wykonywania czynności, do których wymagane jest posiadanie certyfikatu księgowego. Uwaga: wymogi dotyczące odbycia praktyki zawodowej zostaną znacznie złagodzone po uchwaleniu drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów.

KROK SZÓSTY

W szóstym kroku, wnioskujemy do Krajowej Izby doradców Podatkowych o wpis na listę doradców podatkowych, składamy ślubowanie i… zostajemy doradcą podatkowym. Proste!  

Zostać doradcą podatkowym? Oto jest pytanie. Zostać, nie zostać doradcą podatkowym? ZOSTAĆ… to proste 🙂

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.