Kurs na doradcę podatkowego – dział 12, część I

Kurs na doradcę podatkowego – dział 12, część I

Nowy kurs na doradcę podatkowego

Idąc za ciosem przygotowaliśmy kolejny kurs online dla doradców podatkowych. Tym razem zajęliśmy się działem nr 12 – Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. Ze względu na jego sporą objętość, szkolenie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich zawiera pytania od 1 do 29, a druga – obecnie w przygotowaniu – zagadnienia od 30 do 58. W części pierwszej polecamy zapoznać się z darmowymi rozdziałami 6 oraz 20

Zawartość części I

Dla przypomnienia zamieszczamy listę pierwszych 29 pytań działu nr 12, z którymi spotkacie się w naszym szkoleniu.

1. Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
2. Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym wykonywać poszczególne czynności doradztwa podatkowego?
3. Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.
4. Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych.
5. Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scharakteryzować.
6. Procedura zwołania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
8. Skład i kompetencje Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
9. Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatkowego.
10. Zasady zwolnienia kandydata na doradcę podatkowego z odbywania praktyki zawodowej.
11. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
12. Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych.
13. Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
14. Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych.
15. Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
16. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed organami administracji skarbowej.
17. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed sądami administracyjnymi.
18. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych.
19. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach celnych.
20. Proszę wymienić formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
21. Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami polskiej ustawy o doradztwie podatkowym.
22. Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę podatkowego.
23. Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa.
24. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia.
25. Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego.
26. Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
27. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
28. Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
29. Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.

Z całością szkolenia możecie zapoznać się tutaj. 🙂
Już teraz zapowiadamy, iż w pierwszej połowie stycznia 2017 roku pojawi się druga część szkolenia z działu 12, zatem zachęcamy do śledzenia naszych poczynań!
Przypominamy również, że na początku grudnia 2016 mamy w naszej bazie również kurs na doradcę podatkowego z działu Źródła prawa i wykładnia prawa. Ciekawscy mogą sprawdzić promocyjne rozdziały 26 i 31. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.