Test z rachunkowości – egzamin pisemny na doradcę podatkowego – etap dziesiąty

Test z rachunkowości – egzamin pisemny na doradcę podatkowego – etap dziesiąty

W naszych wspólnych przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego 2018 dobrnęliśmy właśnie do działu nr X. Dzisiaj przed Państwem test z rachunkowości. Najpierw jednak podsumowanie ubiegłego tygodnia. 🙂

Dział nr IX – podsumowanie wyników testu

W minionym tygodniu zmagaliście się Państwo z działem “Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej”. Analiza wyników testów prowadzi do jednego wniosku –  zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej nie mają przed Państwem tajemnic. Brawo, tak trzymać! 🙂

Test z rachunkowości

Zatem przed Państwem test z rachunkowości. 7 prostych pytań i maksymalnie 14 punktów do zdobycia. Powodzenia! 🙂

Rozwiąż Rachunkowość!

1.

Roczne sprawozdanie finansowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu nie później niż:

2.

Materiały w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w ciągu roku obrotowego:

3.

Sprawozdanie finansowe w oryginalnej postaci w myśl przepisów ustawy o rachunkowości jednostka przechowuje trwale w:

4.

Ujemna wartość firmy stanowiąca różnicę między ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto w myśl przepisów ustawy o rachunkowości wykazywana jest w:

5.

Decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego spółki akcyjnej według zasad określonych ustawą o rachunkowości dla jednostek małych podejmuje:

6.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, między innymi, do:

7.

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę:


Imię E-mail

Na kolejny tydzień prosimy o przygotowanie się z działu Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 🙂

Rachunkowość na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Osobom, które już przygotowują się do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, a które mają problem z przyswojeniem zagadnień z rachunkowości, polecamy nasz nowy kurs on-line omawiający wszystkie pytania tego działu. Sprawdźcie również, dlaczego warto uczyć się z takimi materiałami. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *