Wyniki egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego w sesji jesień 2019

Egzamin na doradcę podatkowego - wyniki i statystyki

Podsumowanie wyników egzaminu na doradcę podatkowego w sesji jesień 2019 

Do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego przystąpiło w obu turach 942 osoby.
Egzamin zdały 547 osóby (58% ogółu zdających), porażkę poniosły 395 osoby (42% ogółu zdających).

Szczegółowa analiza wyników prowadzi do następujących wniosków:

  • na samych testach poległo aż 328 osób (83% porażek egzaminacyjnych);
  • na samych kazusach – 16 osób (4% ogółu zdających);
  • na testach i kazusach – 51 osób (13%)

Wyniki II tury egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

Do egzaminu przystąpiło 577 osób, dla 324 z nich egzamin okazał się szczęśliwy (tylko 56% ogółu zdających). Niestety egzaminu nie zaliczyły aż 253 osoby (44% ogółu zdających). 

Tradycyjnie zdający polegli na teście, którego nie zdało aż 207 osób (82% porażek), same kazusy pokonały tylko 9 osób (3,5 % porażek). Obie części egzaminów (testy i kazusy) były przyczyną klęski dla 37 osób (14,5%). 

Wyniki I tury egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

Wczoraj ogłoszono wyniki pierwszej tury egzaminów na doradcę podatkowego w sesji jesień 2019. Zgodnie z opublikowanymi danymi do egzaminu przystąpiło 365 osób, a z wynikiem pozytywnym ukończyły go 223 osoby, tj. 61% ogółu zdających. Oznacza to, że dla 39% kandydatów egzamin zakończył się niepowodzeniem. Są to najgorsze statystyki jakie odnotowaliśmy do tej pory, gdyż zwykle egzamin oblewało nie więcej niż  30 % osób do niego przystępujących.

Główną przyczyną niepowodzeń egzaminacyjnych w I turze były testy, których nie zdało aż  121 osób (85%  niepowodzeń). Tylko  7 osób przepadło na kazusach, uzyskując pozytywny wynik z części testowej (5 % niepowodzeń). Zaliczenie części testowej i kazusowej okazało się zbyt trudne dla 14 (10 %). 

Jakie są przyczyny klęski egzaminacyjnej kandydatów na doradcę podatkowego?

Analizując przedstawione dane na tle statystyk z poprzednich sesji egzaminacyjnych zauważały poprawę w zdawalności kazusów i znaczne pogorszenie zdawalności testów. Być może takie obrót sprawy jest spowodowany tym, że po raz pierwszy w historii egzaminu – i to bez wcześniejszych zapowiedzi – Pani Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej zdecydowała się na inne niż dotychczas przedstawienie pytań testowych. Do tej pory odpowiedzi do pleceń były prezentowane w kolejności w jakiej przedstawiono je w uchwale egzaminacyjnej, czyli abc. Natomiast obecna sesja przyniosła zmianę i prezentacja była losowa np. cab, bac.