Egzamin pisemny na doradcę podatkowego – dane liczbowe, pytania, omówienie

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego – dane liczbowe, pytania, omówienie

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego – sesja jesień 2013 podsumowanie

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego runda jesienna – dane liczbowe

Do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego przystąpiły 293 osoby, zdały 203. Taki wynik oznacza zdawalność na poziomie 70%. Podobny wskaźnik osiągany był w poprzednich edycjach egzaminu, co prowadzi do wniosku, że jesienna sesja egzaminacyjna nie odbiegała poziomem trudności od poprzednich. Główną przyczyną porażki egzaminacyjnej okazała się część testowa, której nie zdały aż 53 osoby. Części kazusowej nie zaliczyło 18 osób. Obu części egzaminu pisemnego (testy, kazusy) nie zaliczyło 15 osób. Wykluczono z egzaminu 3 osoby (ściąganie?), a jedna nie stawiła się na części kazusowej (nerwy?).

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego runda jesienna – pytania

Komisja egzaminacyjne na drugą cześć egzaminu pisemnego dla doradców podatkowych wybrała następujące kazusy:

  • Kazus 23: skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA (w związku z faktem wydania orzeczenia przez TK).
  • Kazus 41: zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
  • Kazus 43: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia NSA oddalającego skargę kasacyjną.

Część testową osoby zdające egzamin pisemny na doradcę podatkowego określiły jako łatwą i niezawierającą pytań spornych i podchwytliwych.

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego runda jesienna – omówienie egzaminu

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego w sesji jesiennej nie przyniósł zaskoczenia jeśli chodzi o wyniki. Wskaźnik zdawalności na poziomie 70% – 75 % jest charakterystyczny dla tego egzaminu. Co mogło zaskoczyć, to słaba zdawalność części testowej. Łącznie testów nie zdało aż 68 na 90 osób, które nie zaliczyły egzaminu pisemnego dla doradców podatkowych. Dla osoby postronnej wydaje się być łatwym opanowanie około 1,4 tys. podanych uprzednio pytań testowych (wystarczy przez dwa tygodnie uczyć się codziennie po 100 pytań), szczególnie, że osoby zdające legitymują się wykształceniem wyższym (najczęściej prawniczym lub ekonomicznym). Być może przyczyna tak słabego wyniku leży w bezkrytycznym korzystaniu z darmowych, często wątpliwej jakości stron z pytaniami testowymi.

Należy zwrócić uwagę, że jedynie 33 osoby nie zdały części kazusowej, a w tym tylko 18 osób niedostatecznie dobrze napisało pismo procesowe. Pozostałe 15 osób nie zaliczyło obu części egzaminu pisemnego dla doradców podatkowych.

 

Tutaj znajdą Państwo informacje, jak zapisać się na egzamin dla doradców podatkowych.

Tutaj znajdą Państwo wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego.

egzamin pisemny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *