Ustny egzamin na doradcę podatkowego – przygotowanie do egzaminu

Ustny egzamin na doradcę podatkowego – przygotowanie do egzaminu

Egzamin na doradcę podatkowego – jak zdać

ustny egzamin na doradcę podatkowego? 

Wprowadzenie

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch części :

 • pisemnej  – składającej się z dwóch części – testowej oraz polegającej na napisaniu pisma procesowego;
 • ustnej.

Jak wskazują statystyki część pisemna jest zdawana przez przeszło 70% osób przystępujących do egzaminu, natomiast w części ustnej proporcje odwracają się i egzamin zdaje zaledwie 30% przystępujących*.

*) dane szacunkowe.

Ustny egzamin na doradcę podatkowego – przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, dlaczego wskaźnik zdawalności ustnego egzaminu na doradcę podatkowego jest tak niski. Zważywszy na fakt, że wszystkie pytania obowiązujące na egzaminie są publikowane w uchwałach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, zdający w swoich wypowiedziach podkreślają, że osoby egzaminujące są przyjaźnie nastawione, problem zdaje się leżeć w przygotowaniu osób przystępujących do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

Z licznych rozmów przeprowadzonych z czytelnikami Podatkowej Oficyny Wydawniczej, analizy forów internetowych poświęconych tematyce egzaminów na doradcę podatkowego wyłania się obraz pięciu głównych przyczyn niepowodzeń egzaminacyjnych. Zdaniem przystępujących do egzaminów ustnych na doradcę podatkowego problemem w zdaniu egzaminu jest:

   1. obszerność materiału do opanowania,
   2. brak czasu na przygotowanie się do egzaminu (praca, rodzina),
   3. brak umiejętności przygotowania się do specyficznego typu egzaminów jakim jest egzamin ustny,
   4. brak praktyki w zdawaniu egzaminów ustnych,
   5. stres paraliżujący zdających podczas odpowiedzi egzaminacyjnej.

Jeżeli nie można zaradzić pierwszemu problemowi z listy – obszerność materiału do opanowania – to skutecznie można przezwyciężyć pozostałe cztery przeszkody w zdaniu ustnego egzaminu na doradcę podatkowego.

Ustny egzamin na doradcę podatkowego – skuteczne porady dla zdających

Następne wpisy na naszym blogu będą zawierały praktyczne, sprawdzone porady, jak dobrze przygotować się do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego. Odniesiemy się do następujących zagadnień:

 • jak skutecznie zaplanować naukę na ustny egzamin na doradcę podatkowego,
 • jak się uczyć, aby się nauczyć 🙂,
 • czego się uczyć w pierwszej kolejności i jak selekcjonować materiał do opanowania,
 • jak pomóc sobie w nauce, czyli kilka sztuczek mnemotechnicznych,
 • jak z treści pytania egzaminacyjnego zrobić swojego sojusznika podczas odpowiedzi egzaminacyjnej.

Ustny egzamin na doradcę podatkowego – podstawowa prawda do przyswojenia!

Łacińska maksyma „instantia est mater doctrinae” stanowi kluczową prawdę w przygotowaniach do ustnego egzaminu dla doradców podatkowych. Bez praktycznej realizacji jej treści nie można myśleć o zdaniu egzaminu dla doradców podatkowych.

Ustny egzamin na doradcę podatkowego - podstawowa prawda w przygotowaniu do egzaminu

 

Pod tym linkiem znajdą Państwo relacje z egzaminów ustnych na doradcę podatkowego.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.