Ostatni test przed egzaminem na doradcę podatkowego 2018

Ostatni test przed egzaminem na doradcę podatkowego 2018

Drodzy Czytelnicy, 

to już naprawdę ostatni test przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego 2018. Koniec naszych wspólnych przygotowań.

Trzymamy mocno kciuki za Wasz sukces egzaminacyjny. Nie wiemy, czy należy ufać statystykom, ale pamiętajcie są one po Waszej stronie :).  Macie olbrzymią szansę zdać ten egzamin (a jeżeli pracowaliście sumiennie razem z nami to możecie być pewni sukcesu :)).

Dajcie znać jak poszło. Wpadajcie na naszego FB lub bloga po najświeższe relacje z egzaminu. 

Przed nami ostatni egzamin testowy składając się z 25 pytań, które były w jakiś sposób kontrowersyjne w poprzedniej edycji egzaminu na doradcę podatkowego. Jeżeli potrzebujesz rozgrzewki przed rozwiązaniem kliknij tutaj.

Ostatni test przed egzaminem na doradcę podatkowego

Rozwiąż Testy 2018 na doradcę podatkowego część 2 !

1.

Zwolnienie z należności celnych przywozowych:

2.

Wniosek o wyłączenie sądu:

3.

Podstawą opodatkowania podatkiem od gier w grze cylindrycznej jest:

4.

Kontrola podatkowa wszczęta w stosunku do przedsiębiorcy :

5.

Odsetki za zwłokę naliczane są:

6.

W postępowaniu podatkowym, od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego :

7.

Instrumentem optymalizacji rozliczania strat podatkowych może być:

8.

W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie powinno zawierać:

9.

Podmioty są ze sobą powiązane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:

10.

Podmioty są ze sobą powiązane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

11.

U podatnika prowadzona jest kontrola celno-skarbowa, w toku której naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdził zasadność dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika. Naczelnik urzędu celno-skarbowego:

12.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają:

13.

W Unijnym Kodeksie Celnym zasadą jest niepowiadamianie dłużnika o długu celnym po upływie:

14.

Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze:

15.

W postępowaniu podatkowym, karę porządkową nakłada się w formie:

16.

Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, minimalna wysokość kary grzywny w postępowaniu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności wynosi:

17.

Podatnicy podatku od gier, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:

18.

Osoba fizyczna od maja 201x r. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali progresywnej. W 201x+2 r. zamierza wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. W każdym roku podatkowym osiągnęła ona dochód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji tego podatnik:

19.

Jeżeli należności celne podlegają zwrotowi z tytułu nadpłaty lub błędu właściwego organu to:

20.

W jakim terminie, podatnik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot zapłaconego podatku od środków transportowych, w sytuacji gdy wykonywał przewozy w transporcie kombinowanym na terytorium RP:

21.

Podatnikiem akcyzy może być:

22.

Doradca podatkowy może wykonywać zawód jako wspólnik spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy są wyłącznie:

23.

Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto:

24.

Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektorów izb administracji skarbowej jest:

25.

Podatnikiem podatku leśnego są:


Imię E-mail

 

Sprawdź również: 

Egzamin na doradcę podatkowego 2018 – test z całości

Egzamin na doradcę podatkowego – ostatni etap przygotowań 

 

2 comments

 1. Marcin says:

  Błędna odp w pytania dot – Zwolnienia z należności celnych przywozowych.

  Poprawna odp to : ,,dotyczy mienia osobistego przywożonego przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zameldowania z państwa trzeciego na obszar celny UE.”

  POdstawa > art. 3 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

  • JM says:

   Dziękujemy za komentarz. Proszę jednak zwrócić uwagę na słowa “zameldowania” (pytanie), a słowo “zamieszkanie” (art. 3)
   Artykuł 3
   Z zastrzeżeniem art. 4–11 zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.
   To jest bardzo podchwytliwe pytanie :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *