Projekt zmian w przeprowadzaniu egzaminu na doradcę podatkowego

Projekt zmian w przeprowadzaniu egzaminu na doradcę podatkowego

We wpisie z 22 maja 2018 r. pisaliśmy o projekcie Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym Krajowej Rady Doradców Podatkowych sugerującym zmiany w przeprowadzaniu egzaminu na doradcę podatkowego. Uwagi do zaproponowanego tekstu wraz z ich uzasadnieniem można było składać do 20 maja 2018 r. Dziś zamieszczamy informacje o tym, jaki kształt przybrały propozycje zmian w projekcie, który wpłynął do Ministerstwa Finansów. 

Projekt zmian w przeprowadzaniu egzaminu na doradcę podatkowego – co nowego?

Aplikacja na doradcę podatkowego

Na początku przypominamy, iż zaproponowaną nowością jest wprowadzenie płatnej aplikacji, która byłaby jednym z warunków uzyskania tytułu doradcy podatkowego. W pierwotnym założeniu miała ona trwać 1 rok. W projekcie, który trafił do Ministerstwa Finansów czas ten wydłużono do 2 lat. Przypominamy również, że koszt takiej aplikacji w założeniu nie mógłby wynosić więcej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. 

Egzamin na doradcę podatkowego po zmianach

Nowa formuła egzaminu na doradcę podatkowego ograniczyłaby się wyłącznie do części pisemnej składającej się z 3 etapów:

  1. Test ze wszystkich zakresów wskazanych w art. 20 ust. 1. w Ustawie o doradztwie podatkowym.
  2. Przygotowanie opinii podatkowej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.
  3. Rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

W trakcie egzaminu na doradcę podatkowego zdający będzie mógł korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

  • Zakres materiału

Komisja Egzaminacyjna, w porozumieniu z Krajową Radą Doradców podatkowych, ustala wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych. Nie zostało jednak dookreślone, czy zostaną one ewentualnie opublikowane do wiadomości kandydatom na doradców podatkowych. 

Obwiązujący obecnie zakres materiału zostałby rozszerzony o następujące zagadnienia:

  • postępowanie cywilne w zakresie mającym zastosowanie do postępowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i postępowań przez sądami rejestrowanymi;
  • postępowanie karne w zakresie mającym zastosowanie w sprawach karnoskarbowych. 

Ograniczenie dostępu do zawodu doradcy podatkowego

Komisja proponuje również, by kandydatami na doradców podatkowych mogły być włącznie osoby, które posiadają wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne

Zaznaczamy, że zaproponowane zmiany, to dopiero projekt ustawy – żadne ostateczne decyzje nie zapadły i wszystko może ulec zmianie!

Tutaj możesz zapoznać się z całym projektem ustawy, który trafił do Ministerstwa Finansów. 

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close