Testy dla doradców podatkowych – II etap przygotowań egzaminacyjnych

Testy dla doradców podatkowych – II etap przygotowań egzaminacyjnych

Obecny weekend przyniósł wiele emocji związanych ze zmianą uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Na szczęście  osoby zdające egzaminy pisemne w marcu nie mają czego się obawiać :). Kazusy nie zostały zmienione, a zmiany w pytaniach testowych mają  raczej charakter kosmetyczny. 

Tutaj możesz zapoznać się bezpłatnie  z nowymi pytaniami z działu 10 Rachunkowość pochodzącymi z uchwały 2/VII/2019. 

O nowych pytaniach testowych napiszemy więcej w najbliższym czasie. Planujemy wydanie podręcznika z testami zgodnego nową uchwałą oraz zaktualizowanego na 2019 r.  po 10 lutym 2019 r.

Do tematu nowej uchwały również wrócimy wkrótce. 

Niezależnie od zawirowań związanych ze zmianą pytań, powinniśmy nie zbaczać z kursu i pilnie ćwiczyć do egzaminu testowego

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią próbny egzamin z działów 1,2,3 i 4a.  Mamy nadzieję, że pójdzie Wam nieco lepiej niż test z działu 5a, z którego średnia ocena to 8 punktów na 11 możliwych. 

Zapraszamy do rozwiązania testu. Za dobrą odpowiedź przyznajemy jeden punkt, złą – zero. Adresy mailowe służą jedynie przesłaniu wyników i są kasowane z naszych serwerów nie rzadziej niż raz na dobę :). 

Za tydzień test z 4b. 4c, 4d. Przygotujcie się na niego bardzo dobrze! Pytania z działu 4 Materialne prawo podatkowe są zawsze na egzaminie pisemnym na doradcę podatkowego. 

A oto obiecany testy z działów 1,2,3 i 4a.

Rozwiąż Testy - etap II przygotowań!

1. W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy unijnej:
2. Fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych:
3. Rozporządzenie unijne:
4. Papierosy w UE podlegają podatkowi akcyzowemu, zgodnie z Dyrektywą 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r.:
5. Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, vacatio legis w przypadku ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych powinno wynosić przynajmniej
6. Podatek kapitałowy w uregulowaniach Unii Europejskiej (Dyrektywa 2008/7/WE), to:
7. Spółka z o.o. A pożyczyła spółce z o.o. B na okres jednego roku kwotę 400 000 zł. W umowie pożyczki określono, że jest to równowartość 100 000 euro i spółka B ma zwrócić równowartość kwoty kapitału pożyczki denominowanej do kursu euro na dzień spłaty. Po dokonaniu takiego przeliczenia dłużnik – spółka B zwróciła wierzycielowi 410 000 zł. U wierzyciela (spółki A):
8. Jeżeli osoba z państwa A (mająca tam miejsce stałego zamieszkania) sprzedała pakiet akcji spółki z siedzibą na terytorium państwa B, której głównym składnikiem majątkowym jest budynek biurowy położony w państwie B, to zgodnie z typową umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, oznacza to, że zawsze:
9. Odsetki za zwłokę naliczane są:
10. Amortyzując samochody osobowe podatnicy mogą stosować:
11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę jawną. Na dzień przekształcenia, w spółce przekształcanej pozostał niepodzielony zysk. Oznacza to, że:
12. Ściganie przestępstwa ujawnienia tajemnicy skarbowej odbywa się:

Imię E-mail

 

 

 

 

10 comments

 1. Piotr says:

  witam, czy można prosić o podstawę prawną dla odpowiedzi na pytanie “Jeżeli osoba z państwa A (mająca tam miejsce stałego zamieszkania) sprzedała pakiet akcji spółki z siedzibą na terytorium państwa B, której głównym składnikiem majątkowym jest budynek biurowy (…)”. Wydawało mi się że te dochody mogą być opodatkowane zarówno w państwie A i B, przy czym kluczową jest umowa międzynarodowa.

  • JM says:

   Prawidłowa odpowiedź to oczywiście b, zgodnie z Pana sugestią.
   b) dochód tej osoby uzyskany ze sprzedaży akcji może być opodatkowany zarówno w państwie A, jak i w państwie B i należy zastosować odpowiednie postanowienia o metodzie unikania podwójnego opodatkowania,

   Przepraszamy, ale chyba jesteśmy przemęczeni pracami nad nową uchwałą.
   Do wszystkich osób, które rozwiązały test wysłaliśmy maila z poprawą, poprawiliśmy również wskazania w teście.
   Jeszcze raz przepraszamy i dziękujemy za czujność :).

   • tez Piotr says:

    Witam, czy analizujecie już Państwo co konkretnie zmieniło się w pytaniach otwartych? Rzuciłem okiem na samą analizę podatkową a tam liczne zmiany, nowe pytania 🙁 Co istotne, kiedy można oczekiwać opracowania nowych pytań :)?

 2. Sylwia says:

  Witam, ja natomiast chciałabym prosić o podstawę prawną do pytań 118 oraz 119 z rachunkowości? Bowiem literalnie czytając przepisy wydawałoby się, że w obu przypadkach zastosowanie znajdzie art. 32 ust. 7 UoR (ust. 8 raczej nie będzie miał w tak skonstruowanym pytaniu zastosowania) oznaczałoby to jednak, że odpowiedzi w obu pytaniach byłyby takie same.

 3. Sylwia says:

  Witam, chciałabym się odnieść do opublikowanych odpowiedzi dotyczących części z Rachunkowości, czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej dla pytań 118 i 119. Czy dla tak skonstruowanych pytań w obu przypadkach zastosowania nie znajdzie przypadkiem art. 32 ust. 7 UoR?

  • JM says:

   Podstawa prawna do pytania
   118. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką mikro:
   a) może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych,
   b) ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych w sposób odzwierciedlający okres ich ekonomicznej użyteczności,
   c) może zrezygnować z dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

   Art. 32 ustawy o rachunkowości (…)
   7. Jednostka mikro (…) która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych.
   8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do spółek kapitałowych (…)

  • JM says:

   119. Spółka jawna osób fizycznych będąca jednostką małą:
   a) może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w przepisach podatkowych,
   b) ma zawsze obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych w sposób odzwierciedlający okres ich ekonomicznej użyteczności,
   c) może zrezygnować z dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych.

   119. Spółka jawna osób fizycznych będąca jednostką małą:
   a) może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w przepisach podatkowych,
   b) ma zawsze obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych w sposób odzwierciedlający okres ich ekonomicznej użyteczności,
   c) może zrezygnować z dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych.

   Art. 32 ustawy o rachunkowości (…)
   7. (…) jednostka mała (…), która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

 4. JM says:

  Panie Piotrze, analizujemy nową uchwałę i rozdzielamy pracę. Nie chcemy składać obietnic bez pokrycia, tym bardziej że czasami nie wiemy o co prosi nas Komisja egzaminacyjna :).
  Na przykład
  71. Opodatkowanie gruntów gospodarstwa rolnego (V, VI klasa) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Proszę
  … ale o co?

  • też Piotr says:

   W pytaniach otwartych jest ok 285 nowych pytań. Min. analiza – 19, CIT ok. 30, postępowanie – ok. 40. Niewielkie korekty dotychczasowych pytań, kilka usuniętych. Zmiana jest zatem znacząca, ujmując rzecz delikatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *