Wieści spod sali egzaminacyjnej – egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Wieści spod sali egzaminacyjnej

Egzaminy pisemne na doradcę podatkowego są w toku. Wiemy, że wielu z Państwa nie korzysta z Facebooka, dlatego również na blogu przekazujemy najnowsze wieści spod sali egzaminacyjnej.  Wpis ten będzie systematycznie aktualizowany, dlatego otwierajcie go regularnie (ostatnia aktualizacja 27-09-2017, godz. 8:05)

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 12.09.2017 r. 

Był kazus nr 43. Komisja nie kwestionowała podkreśleń w kazusach, ale wyrywkowo sprawdzała akty normatywne, czy nie zawierają „nielegalnych pomocy”.  Nie można pisać długopisem zmazywalnym. Na kazusach komisja spokojna i pomocna. 

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 13.09.2017 r.

Był kazus nr 48. Część testową zdający ocenili bardzo pozytywnie. Komisja nadal sympatyczna. 🙂
Uwaga! Weryfikujemy jeszcze dwa pytania testowe. Wpadnijcie wieczorową porą. 

Przed egzaminem warto jeszcze raz zajrzeć do naszych wpisów z dnia:

a) 07 sierpnia 2017 r.,

b) 07 września 2017 r.

  • Edit 19:16 13-09-2017 r.

Rekomendujemy zmianę odpowiedzi do dwóch pytań testowych i kazusu nr 28 

Naszym zdaniem odpowiedzi do przedstawionych pytań testowych powinny brzmieć następująco:

59. Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji podatkowych zostały wymienione:
a) wprost w Ordynacji podatkowej,

61. Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest:
a) zagraniczna spółka, mająca siedzibę w państwie z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której to spółce mniej niż 50% przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich i praw własności przemysłowej,

Pragniemy się również odnieść do KAZUSU 28

„Spółka „NOWA” prowadziła działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania zabudowy meblowej
(…)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.
Jako doradca podatkowy Spółki, zakładając, że nie upłynął jeszcze termin do złożenia skargi, sporządź skargę do sądu
administracyjnego.”
W rozwiązaniu pominęliśmy słowo Administracji.

Poprawa tego dokumentu będzie bardzo prosta, prosimy o:
1) napisanie zamiast roku 2014 – 2017 (dni, miesiące bez zmian),
2) napisanie zamiast Dyrektor Izby Skarbowej – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dodajemy słówko Administracji).
Podsumowując, 2014 na 2017 i dodajemy Administracji.
I to wszystko. Dla Państwa bezpieczeństwa egzaminacyjnego, pod załącznikami może wstawić gwiazdkę z przypisem:
*przyjmuje założenie, zgodnie z którym nie doszło do przedawnienia także w części zobowiązania podatkowego strony skarżącej.

Jeżeli natomiast ambitnie chcecie podnieść zarzut przedawnienia to kliknijcie w ten link.

Dla utrwalenia wiadomości test sprawdzający do zmienionych odpowiedzi.

Rozwiąż Testy - 2 pytania!

1. 

59. Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji podatkowych zostały wymienione:

2. 

61. Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest:


Imię E-mail

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 14.09.2017 r.

Dzisiaj był kazus nr 55. Nastroje po testach dobre. Komisja bez zmian – miła. 🙂 

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 15.09.2017 r.

Kazus nr 1- Hanna K. doradca podatkowy. Test – mało analizy i rachunkowości, więcej KAS i postępowania. 

Pamiętajcie, aby zabrać na egzamin dowód osobisty lub paszport! Egzaminy zaczynają się dokładnie o 9.00, bądźcie na czas.

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 18.09.2017 r.

Kazus nr 2. Kazus to odwołanie od decyzji US – sprawa Mieczysława D. oraz 100 000 nadpłaty. Według relacji czytelnika Komisja Egzaminacyjna była bardzo miła.

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 19.09.2017 r.

Dziś na egzaminie pisemnym był kazus nr 33 – skarga kasacyjna z Anną Nowak w roli głównej. Wyrywkowo sprawdzano ustawy.

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 20.09.2017 r.

Kazus nr 24 – zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie określenia wysokości wpisu.

Wieści spod sali egzaminacyjnej – 26.09.2017 r.

Kazus nr 1. Pojawił się on już 15 września 2017 r. – przypadek z panią Hanną K.

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close