Podsumowanie roku 2019 na niwie egzaminów na doradcę podatkowego

Podsumowanie roku 2019 na niwie egzaminów na doradcę podatkowego

Podsumowanie egzaminów na doradcę podatkowego w 2019 r. czas zacząć. Był to rok pełen niespodzianek i nagłych zwrotów akcji. 😊 Oprócz podsumowania spróbujemy również przewidzieć co nas czeka w 2020 r.

Nowe pytania egzaminacyjne na egzaminie na doradcę podatkowego

Podsumowanie egzaminów na doradcę podatkowego  w roku 2019 rozpocznijmy od fundamentalnej rzeczy jaką były wykazy pytań egzaminacyjnych. 

W 2019 r. doczekaliśmy się, aż dwóch uchwał zmieniających zakres egzaminów na doradcę podatkowego.

Pierwsza uchwała (2/VII/2019 z dnia 19 stycznia 2019 r) przyniosła głównie zmianę w pytaniach ustnych, dodano około 300 nowych pytań (sic!).

Druga uchwała (4/VII/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.) dokonała znacznej korekty części kazusowej egzaminu. Anulowano część kazusów, dodano nowe (kazus 15 i 45 do 70) oraz zmieniono daty w większości pozostałych  zadań. Dodano również około 100 pytań testowych.

Obie uchwały pojawiły się w trudnym dla zdających momencie. Pierwsza, tuż przed zakończeniem rocznej karencji na zdanie egzaminów ustnych dla osób, które przystąpiły do pisemnych w maju 2018r. W konsekwencji kandydaci musieli zweryfikować swoje plany naukowe i znaleźć dodatkowy czas na naukę dodanego materiału (przypomnijmy, że było to aż 300 pytań otwartych).

 Druga zmiana (uchwała 4/VII/2019) pojawiła się przed egzaminami pisemnymi zmuszając osoby przystępujące do egzaminu do szybkiej nauki nowych kazusów i weryfikacji rozwiązań skorygowanych poleceń egzaminacyjnych.

Zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego

Zmiana reguł zdawania egzaminów ustnych na doradcę podatkowego

W 2019 r. fundamentalne zmiany dla kandydatów na doradcę podatkowego przyniosła uchwała nr 3/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 17 stycznia 2019 r., która wprowadziła zasadę, że kandydat udziela odpowiedzi na pytania z wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych obowiązującego w dniu egzaminu. Zatem, nie tylko odpowiadamy według stanu prawnego obowiązującego w dni egzaminu, ale również według obowiązującego w dniu egzaminu wykazu pytań. Więcej o zmianie reguł zdawania egzaminu ustnego na doradcę podatkowego przeczytasz klikając tutaj.

Zmiana formy zdawania egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

Istotną zmianą w formule egzaminu pisemnego był sposób prezentacji pytań testowych. Do egzaminów pisemnych w listopadzie 2020 r. odpowiedzi do pytań były prezentowane w kolejności zgodnej z podanymi w wykazie pytań (abc). Jesienne egzaminy przyniosły zmianę i odpowiedzi podawane były w kolejności losowej (bca, cba itp.). Komisja egzaminacyjna nie poinformowała wcześniej o zmianie reguł egzaminu testowego na doradcę podatkowego i dla wielu osób na sali egzaminacyjnej przygotowane arkusz stanowiły duże zaskoczenie i spowodowały dodatkowy stres.

Nasz moduł testów online został przystosowany do zmian i odpowiedzi do pytań testowych podawane są w kolejności losowej. Przetestuj pierwszy rozdział kursu bez opłat!

Porzucenie projektu zmiany formy egzaminu na doradcę podatkowego

W pierwszym kwartale 2019 r. ucichły spekulacje o możliwości zmiany formuły egzaminu na doradcę podatkowego (aplikacja, utajnienie pytań egzaminacyjnych, rozszerzenie zakresu egzaminu o m.in. zagadnienia z ubezpieczeń społecznych). Egzamin na doradcę podatkowego pozostaje w niezmienionej formie, co oczywiście nie wyklucza zmiany zasad jego przeprowadzania w przyszłości. Tutaj możesz się zapoznać z proponowanymi (i porzuconymi) zmianami formy egzaminów na doradcę podatkowego.

Dwie sesje egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

W 2019 r. przeprowadzono dwie sesje egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego. W ubiegłym roku egzaminy trwały łącznie 23 dni (1-15, 18-21, 25-29 marca oraz 12-14, 18-21, 25-27,29 listopad).

Podstawowe statystyki dotyczące zdawalności egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego przedstawiamy w tabeli:

Sesja

Liczba osób przystępujących do egzaminu

Liczba osób, które zdały egzamin (% ogółu przystępujących do egzaminu)

Wiosna 2019

1167

760 (65%)

Jesień 2019

942

547 (58%)

Razem

2109

1307 (62%)

*) Podane statystyki nie obejmują uznanych odwołań od wyniku egzaminu na doradcę podatkowego.

Szczegółowe analizy zdawalności egzaminu na doradcę podatkowego wraz z krótkim omówieniem znajdziesz pod linkami:

Jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów ustnych na doradcę podatkowego, to należy szacować, że kształtowała się ona na poziomie około 25-30% ogółu przystępujących do egzaminów ustnych.

Co nam przyniesie rok 2020 na polu egzaminów na doradcę podatkowego?

  • W 2020 roku możemy być pewni, że …

W zasadzie, możemy być pewni jednej rzeczy: ogłoszono zapisy na egzamin pisemny w maju 2020.
Uwaga! Zapisy do 30 stycznia 2020 r., liczy się data wpływu wniosku do Ministerstwa Finansów.

Bez wątpienia będą się również odbywały egzaminy ustne na doradcę podatkowego. Mamy już wyznaczone dni egzaminacyjne na styczeń.

W marcu kończy się roczna karencja na zdanie egzaminu ustnego dla osób, które przystępowały do pisemnego w marcu 2019 r.

  • A tego NIE możemy być pewni …

Nie wiemy również, czy wprowadzone będą zmiany w wykazie pytań egzaminacyjnych. Liczne zmiany w przepisach prawa podatkowego spowodowały, że wiele pytań egzaminacyjnych stało się nieaktualnych. Pozostaje również otwarta sprawa kazusów, co do których zdający egzaminy na doradcę podatkowego zgłosili zastrzeżenia (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Przyjąć należy, że w 2020 roku nie będą wprowadzone zmiany w formie egzaminów na doradcę podatkowego. Jednak, jak wieść gminna niesie, Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma swoje wizje certyfikacji zawodu doradcy podatkowego. 😊

  • A to możemy zrobić w 2020 r. …

Chyba nie pozostaje nam nic innego niż nauka. 😊

Zapisujcie się na egzamin pisemny, bo nie wiadomo co nam los przyniesie. 😊

Czasu na przygotowania do egzaminu w maju jest wystarczająco dużo. Od lutego planujemy dla naszych Czytelników wyzwanie Nauczymy się razem do majowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Będzie szczegółowy plan nauki, będą wyzwania i jeszcze wiele innych niespodzianek. 😊 Wpadajcie na bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *